Foto: Colourbox
26.03.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

I dag har forældre til trillinger eller firlinger ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Fra 1. maj 2024 får forældre til tvillinger de samme rettigheder.

Ekstra orlov til tvillingeforældre

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født 1. januar 2023 og frem, har ret til 26 ugers ekstra orlov. Nu vil tvillingeforældre have samme rettigheder.

De nye regler kommer til at gælde for forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, hvor mindst et af børnene er født 1. maj 2024 eller senere.

Reglerne kommer til at være ens for flerbørnsfødsler og vil derfor erstatte de nuværende regler for trillinge- og firlingefødsler. 

De 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge fordeles, så hver forælder har ret til 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Orloven kan ikke overdrages mellem forældrene. Ugerne skal afholdes inden for et år efter fødslen.

Adoptanter, som adopterer to eller flere børn ved samme fødsel, får samme rettigheder.

Overdragelse af orlov ved flerbørns-fødsler til nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre

En soloforælder får ret til 13 ugers ekstra orlov og får mulighed for at søge om 13 ugers ekstra orlov til brug for et bestemt angiven nærtstående familiemedlem eller social forælder.

En retlig forælder får mulighed for helt eller delvist at overdrage de ekstra 13 ugers orlov til en social forælder.

Løn i den ekstra orlovsperiode

Virksomheder har ikke pligt til at betale løn i den ekstra orlovsperiode til flerbørnsforældre, medmindre der er givet ret hertil i en personalehåndbog, barselspolitik eller lignende.

Der er således ikke en ekstra lønrettighed til flerbørnsforældre på DI’s overenskomster.

Hvis I som virksomhed overvejer at give ekstra løn, skal I være opmærksomme på, at der ikke vil være ret til refusion fra Industriens Barselsfond eller DA Barsel.

Læs mere på Graviditet, barsel og orlov - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.