Foto: Colourbox
02.04.24 Vi rådgiver dig Nyheder

DI indtager formandsposten i EU Affairs-komiteen i CEEMET

DI intensiverer sin politiske indsats for at imødegå den stigende mængde EU-regulering på det ansættelsesretlige område. Som led i arbejdet er chefkonsulent Mads Storgaard Pedersen fra DI Personalejura valgt som formand for EU Affairs komiteen i CEEMET.

Øget EU-reulering

I de senere år har der været øget opmærksomhed fra EU på det ansættelsesretlige område, især efter indførelsen af den sociale søjle i 2017. Denne udvikling har ført til en markant stigning i EU-regulering, der påvirker både virksomhedernes dagligdag og rådgivning inden for det personalejuridiske område.

Blandt tiltagene kan nævnes vedtagelsen af orlovsdirektivet, arbejdsvilkårsdirektivet og løngennemsigtighedsdirektivet, samt planlagte initiativer som right-to-disconnect, revisionen af direktivet om det europæiske samarbejdsråd og platformsdirektivet.

Styrket indsats

For at beskytte det europæiske og danske arbejdsmarked mod overdreven regulering har DI valgt at styrke den tidlige indsats i den politiske interessevaretagelse i EU. Målet er at forsøge at afværge overdreven regulering af det europæiske og danske arbejdsmarked.

Som led i denne strategi er chefkonsulent Mads Storgaard Pedersen blevet udpeget som formand for EU Affairs for EU Affairs komiteen i den europæiske arbejdsgiversammenslutning for teknologi- og industrisektoren (CEEMET). CEEMET repræsenterer 200.000 virksomheder i EU, der tilsammen beskæftiger over 17 millioner medarbejdere inden for fremstillingsindustrien.

Mads Storgaard Pedersen er ansat i Personalejura Overenskomstkoordinering og EU-ansættelsesret. 

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.