Vi rådgiver dig

EU’s forordning mod afskovning

Ny EU-aftale skal sikre afskovningsfri værdikæder – afgørende, at den kommende nationale implementering bliver standardiseret

Forhandlerne fra EU’s ministerråd og EU-Parlamentet blev den 6. december 2022 enige om et kompromis om at bakke op om en ny EU-forordning, der skal sikre afskovningsfrie værdikæder. Forordningen stiller skærpede krav til handel med træ, soja, palmeolie, kaffe, kakao, oksekød og gummi samt en række afledte produkter.

Med forordningen må de omfattede produkter kun omsættes på EU’s indre marked eller eksporteres, hvis de er dokumenteret fri for skovrydning og skovforringelse, overholder lovgivningen i producentlandet og er omfattet af en erklæring med eksempelvis præcise geografiske koordinater for de jordområder, hvor varen er produceret. Forslaget er en integreret del i EU’s ”Grønne Pagt” om fremme af biodiversitet og klima, og er et væsentligt skridt på vejen til indfrielsen af Paris-aftalen. Den forventes at træde i kraft i national lovgivning fra slut 2024/start 2025.

Hvad mener DI?

DI bakker op om, at EU spiller en ledende rolle i den globale kamp mod afskovning og skovforarmelse, herunder det tab af biodiversitet og drivhusgasudledninger det medfører. Vi bakker også op om, at den hidtil gældende regulering, EU’s tømmerforordning EUTR erstattes af en ny og mere omfattende regulering. Samlet set vurderes det at etablere et mere level playing field i EU. Det er dog afgørende, at den efterfølgende nationale implementering bliver standardiseret så meget som muligt på tværs af medlemslandene, så der ikke opstår national skævvridning. Der skal også tages højde for en indkøringsperiode af de nye detaljerede krav for virksomheder, som ofte har lange kontrakter og komplekse forsyningskæder, hvor kravene skal indarbejdes, så snart de er færdigformulerede fra myndighederne. Det bliver helt afgørende, at dokumentationskravene bliver funktionelle og proportionelle for virksomhederne, så man sikrer, at det fortsat er muligt at handle også med SMV'er i udviklingslandene, hvor en stor del af de omfattede råvarer bliver produceret.

De endelige juridiske formuleringer fra EU’s kompromis er netop offentliggjort og skal nu stemmes igennem EU’s organer i løbet af de kommende måneder. Forordningen træder i kraft 18 måneder efter endelig godkendelse, så forventeligt ultimo 2024. DI arbejder videre at give input til den nationale implementering i de kommende måneder og vejleder løbende vores medlemsvirksomheder i takt med at flere detaljer bliver klarlagt. Læs mere om aftalen her: Law to fight global deforestation and forest degradation (europa.eu) og den endelige aftaletekst her: pdf (europa.eu).

Relateret indhold