Vi rådgiver dig

Lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

Fra den 28. juni 2025 skal en række produkter og tjenester opfylde nye tilgængelighedskrav i henhold til EU's tilgængelighedsdirektiv. Dette vil gøre det lettere for personer med handicap at bruge disse produkter og tjenester.

Et lovforslag, der implementerer EU's tilgængelighedsdirektiv i Danmark, blev sendt i høring i oktober 2021 og blev fremsat i Folketinget i februar 2022. Formålet med lovforslaget var at indføre fælleseuropæiske regler om tilgængelighed, hvilket ville sikre ensartede regler i hele EU til gavn for personer med handicap samt de virksomheder, der producerer eller leverer de omfattede produkter og tjenester.

Hvem er omfattet?

  • Forbrugerorienterede hardware- og operativsystemer. Det gælder således computere, tablets og smartphones samt deres dertilhørende operativsystemer.
  • Betalingsservices, fx i form af hhv. terminaler i supermarkeder, pengeautomater, billetautomater.
  • Selvbetjeningsautomater til check-in i lufthavne.
  • Interaktive informationsskærme i fx storcentre.
  • Routere og modemmer og andre tjenester, der giver adgang til internettet.
  • E-bogslæsere og e-bøger.
  • Online tjenester og mobilapplikationer som giver adgang til streamingtjenester.
  • Alle typer af banktjenester.
  • E-handel og online salg til forbrugere.
  • Alarmtjenester rettet mod 1-1-2.

Fra den 28. juni 2025 er det et krav, at alle nye produkter, der bliver sat i omsætning, skal opfylde de nye tilgængelighedskrav. Produkter, der allerede er taget i brug inden den 28. juni 2025, behøver ikke at opfylde de nye tilgængelighedskrav, medmindre de anvendes til at levere en tjeneste omfattet af tilgængelighedsdirektivet.

Alle tjenester skal opfylde tilgængelighedskravene fra den 28. juni 2025. Der er dog indført forskellige overgangsbestemmelser. For eksempel kan igangværende tjenesteaftaler fortsætte uændret i op til 5 år, og pengeautomater, der allerede er taget i brug, kan udskiftes i en overgangsperiode på op til 20 år.

Kontrol af tilgængelighedskrav

Der vil blive etableret et samarbejde mellem flere myndigheder for at sikre overholdelse af tilgængelighedsreglerne. Det forventes, at opgaverne med kontrol vil blive delt mellem forskellige myndigheder, herunder Sikkerhedsstyrelsen, Finanstilsynet, Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Energistyrelsen, Forbrugerombudsmanden og Justitsministeriet. Disse myndigheder vil have ansvar for at udføre kontrolaktiviteterne.

Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed skal forholde sig til de nye krav?

Flere virksomheder er ikke omstillet til at opfylde kravene endnu, men det kan godt betale sig at være proaktiv ift. omstillingen til de nye tilgængelighedskrav. DI Digital har derfor samlet en FAQ til virksomheder, der har spørgsmål til kravene den nye lov bringer med sig.

For medlemmer

Vejledning om tilgængelighedskrav

Virksomheder skal sikre sig, at deres produkter og tjenester opfylder en række krav til tilgængelighed. DI har derfor udviklet en vejledning om, hvad disse krav indebærer

Læs mere

Relateret indhold