Vi rådgiver dig

DIs høringssvar på ESRS

DI har afleveret over 200 siders høringssvar om de nye krav fra EU Kommissionen om bæredygtighedsrapportering. De nye krav skal fremme bæredygtighed i EU’s virksomheder, og det er et formål, som vi bakker helt og holdent op om. Den grønne omstilling er helt essentiel for vores erhvervsliv og mange danske virksomheder er allerede foran resten af EU på rapportering om bæredygtighed. Men desværre er er udkastet til standarderne ikke helt uden bekymringer...

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er et nyt direktiv fra EU, som skal ændre og skærpe de eksisterende rapporteringskrav på det ikke-finansielle område. Disse rapporteringskrav udmøntes i 13 sektor-generelle standarder fra ERFAG (European Financial Reporting Advisory Group). Det er de 13 standarder som DI har afgivet høringssvar på. 

Hvor det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering (NFRD) kun omfatter omkring 11.700 virksomheder i EU, vil CSRD omfatte cirka 51.000 virksomheder. De nye standarder for bæredygtighedsrapportering vil nemlig både gælde for mellemstore, store og børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C og D) med mere end 250 ansatte.  Kravene gælder for de børsnoterede selskaber for regnskabsår, der starter 1. januar 2024 og senere, mens det for de øvrige selskaber først gælder for 2025.

I DI’s høringssvar fremhæver vi følgende fokusområder, som vi foreslår, at EFRAG fokuserer på, da de – efter vores mening – er de mest afgørende:

  1. Omfanget af standarderne skal reduceres så meget som muligt inden for de allerede ambitiøse CSRD-krav, og fokusere på de vigtigste prioriteter, herunder sikring af overensstemmelsen med kravene til oplysning om bæredygtig finansiering
  2. ESRS 1 og 2, bør omarbejdes og strømlines
  3. Definitionen og oplysningskrav til værdikæden indsnævres og reduceres, og bør sikre fokus på væsentlige spørgsmål, som anbefalet af både Global Reporting Initiative (GRI) og Sustanability Accounting Standard Board (SASB)
  4. Væsentlighedsvurderingen bør ændres og udfærdiges på samme måde som det er kendt fra andre internationale standarder, f.eks. International Financial Reporting Standards (IFRS) og GRI, hvorved kravet om at dokumentere og beskrive hvorfor ikke-væsentlige forhold er vurderet som sådan
  5. De tre forskellige præsentationsformater bør fjernes for at tillade fuld fleksibilitet inden for CSRD-retningslinjerne

DI har ligeledes afgivet høringssvar i samarbejde med Nordisk Funding Mekanisme (NFM). Begge høringssvar er tilgængelig nedenfor.

DI's høringssvar (cover letter)

Hent

DI's høringssvar: Survey del 1

Hent

DI's høringssvar: Del 2

Hent

Nordisk Funding Mekanisme's høringsssvar

Hent

Relateret indhold