Analyser

Dæmpede vækstforventninger - men Afrika er stadig en god business case

Flere afrikanske lande blev i 00’erne omtalt som ’løveøkonomier’ med økonomisk vækst, befolkningsvækst og vækst i velstanden. Klimaforandringer, Covid-19 og krigen i Ukraine har imidlertid lagt en dæmper på forventningerne, og mange lande er behæftet med betydelige forretningsrisici - særligt hvis man ikke er grundig i sit hjemmearbejde. Men det er først og fremmest forskellighed, der karakteriserer de afrikanske lande og netop forståelsen for denne variation skal være en løftestang for det danske engagement på det afrikanske kontinent.

Kigger man på den historiske udvikling i den årlige BNP-vækst per region, så er der ingen tvivl om, at der er økonomisk vækst på det afrikanske kontinent. Med et gennemsnit på 3,6 pct. om året de seneste 10 år har det afrikanske kontinent den tredjehøjeste øko-nomiske vækst globalt, men det sker som bekendt fra et lavt niveau.

Relateret indhold