Analyser

Danmarks klimaaftryk lokalt og globalt

I Danmark har vi nogle af verdens mest ambitiøse klimamål. Vi skal reducere vores CO2-udledninger med 70 pct. i 2030 ift. 1990, og i 2045 skal vi være klimaneutrale.

Vi er også et lille land, og vores udledninger alene svarer til 1 promille af verdens udledninger. Det betyder, at vi skal være ambitiøse i forhold til at reducere vores egne udledninger, men det er også vigtigt, at vi kigger ud over horisonten mod resten af verden og forholder os til vores globale påvirkning. 

Danmark skal være et grønt foregangsland, og det er vi, når vi laver løsninger, som kan bruges i resten af verden.

Danske virksomheder gør en aktiv indsats

Danske virksomheder arbejder i dag intensivt med at sænke deres fodaftryk. Mange arbejder med at sætte vidensbaserede mål for at sænke udledninger i både scope 1, 2 og 3, fx gennem SBTI’er (Science Based Targets), og endnu flere  skal med.

Eksporten af grøn teknologi og grønne løsninger leder allerede i dag til store CO2-reduktioner uden for landets grænser, og potentialet er større endnu. Men hvis vi virkelig skal gøre en forskel både lokalt og globalt, kræver det fokus på skalering og udbredelse af de grønne løsninger.

Mål på tværs af grænser kan være svære

At sætte et mål er ikke lige til. Det er kompliceret at regne på CO2-udledninger og potentialer på tværs af landegrænser og kontinenter. Det er antagelsestungt, valide data kan være svære at få fat på, og der findes ikke nogen metode, som der er bred enighed om. DI har derfor udarbejdet en  analyse, der ser på, hvilke elementer der indgår i forskellige tilgange til opgørelsen af klimaaftryk.

Relateret indhold