Analyser

Ufaglærte studenter er typisk i beskæftigelse

Størstedelen af ufaglærte studenter er i arbejde. Mange af de ufaglærte studenter har forsøgt sig med uddannelse, men er faldet fra. Ufaglærte studenter er studenter, som flere år efter deres studentereksamen ikke er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse.

Størstedelen af en ungdomsårgang vælger i dag en gymnasial uddannelse efter grundskolen. Med udsigt til mangel på kvalificeret arbejdskraft er det problematisk, at stadigt flere studenter ikke efterfølgende gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Fem år efter studentereksamen er en stor andel af de ufaglærte studenter en aktiv del af arbejdsstyrken, og størstedelen af dem er lønmodtagere. Blandt de ufaglærte studenter fra 2015-studenterårgangen er 77 pct. lønmodtagere, 2. pct. er selvstændige, og 21 pct. står uden for arbejdsmarkedet.

Den manglende arbejdsmarkedstilknytning kan f.eks. skyldes:

  • Ledighed
  • Udlandsophold
  • Længerevarende sygdom
  • Højskoleophold

De ufaglærte studenter har udsigt til en betydelig lavere beskæftigelsesfrekvens
gennem deres arbejdsliv sammenlignet med andre beskæftigede, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesfrekvensen for de ufaglærte studenter er knap 10 pct. point lavere end for de faglærte. De ufaglærte studenters beskæftigelsesfrekvens er 74 pct.

AE-rådet udkom i 2021 med en analyse, der viste at ufaglærte studenter klarer sig dårligere end faglærte både i forhold til at være i beskæftigelse og i forhold til størrelsen af erhvervsindkomst for beskæftigede.

Hver anden har forsøgt sig med uddannelse

Knap hver anden ufaglærte student har i løbet af fem år efter studentereksamen påbegyndt en uddannelse, som de ikke har færdiggjort. Dog vokser gruppen, som slet ikke påbegynder en uddannelse fra 2013 studenterårgangen til 2015 studenterårgangen.

Relateret indhold