Analyser

Flere turister vil overnatte i Danmark denne sommer

Der er udsigt til endnu en sommer med fremgang for dansk turisme. Overnatningerne på hoteller, feriecentre og i feriehuse i juni, juli og august ventes at vokse med knap fire procent sammenlignet med 2022. Især udenlandske hotelovernatninger står til at vinde frem, mens antallet af danske turister i Danmark forventes at være på nogenlunde samme niveau som sidste år.

Imens vækstudsigterne for 2023 på flere af Danmarks vigtigste internationale
turismemarkeder er svage eller negative, afspejler Danmarks Statistiks tal for fremtidige feriehusbookinger en lille stigning i interessen for at tilbringe sommeren i Danmark.

På den baggrund forventes turismen denne sommer at vokse med 3,8 pct. sammenlignet med 2022, når der måles på antallet af overnatninger på hoteller,
feriecentre og i feriehuse i juni, juli og august. Det dækker over en fremgang i hotel- og feriecenterovernatningerne på 6,8 pct. og i feriehusovernatningerne på 1,4 pct.

Hoteller, feriecentre og feriehuse dækker sædvanligvis omkring 65 pct. af de samlede overnatninger i Danmark i juni-august. De resterende overnatninger omfatter primært campingpladser og en mindre andel overnatninger på vandrerhjem og i lystbådehavne.

Udsigt til mindre fremgang i feriehusturismen

Sommerens overnatninger i feriehusene forventes i høj grad at minde om niveauet i 2022, men med en lidt større andel af udenlandske overnatninger. I alt forventes 10,7 mio. overnatninger, svarende til en vækst på 1,4 pct. i forhold til 2022. Det er især udenlandske overnatninger fra andre lande end Tyskland, der trækker forventningerne opad. Samlet ventes de udenlandske overnatninger – inklusive de tyske – at stige med 3,3 pct., mens de danske overnatninger ventes at falde med 3,8 pct. 

Historisk set er det især i Jylland, at de udenlandske gæster fylder i feriehusovernatningerne. I sommeren 2022 var 85 pct. af alle feriehusovernatninger i Vestjylland således med udenlandske gæster, mens Sydjylland fulgte tæt efter med 82 pct. Omvendt var det på Bornholm kun godt halvdelen af feriehusovernatningerne i sommeren 2022, der var med udenlandske gæster. De udenlandske turisters historiske præference for at søge mod de jyske sommer-huse taler således for, at sommerens fremgang i de udenlandske overnatninger især vil ske i Jylland.

Hotelturismen ventes at gå pænt frem

Imens antallet af fremtidige bookinger i feriehusene giver en meget præcis prognose for antallet af feriehusturister, er det også et godt udtryk for den generelle interesse fra udlandet ift at tilbringe en del af sommeren i Danmark. Erfaringsmæssigt er der derfor også en forholdsvis tæt sammenhæng mellem feriehusbookinger og hotelovernatninger. Sammenhængen adskiller sig dog blandt andet ved, at hotelovernatningerne er mere følsomme over for ændringer i rejseinteressen end feriehusovernatningerne. En vækst i feriehusbookingerne er dermed erfaringsmæssigt forbundet med en kraftigere
vækst i antallet af hotelovernatninger end i antallet af feriehusovernatninger.

Netop en pæn interesse for at tilbringe sommeren i Danmark fra de lande, der historisk fylder på hotellerne, gør, at den samlede vækst i sommerens turisme især forventes at blive trukket af hotellerne. I alt forventes 9,2 mio. overnatninger på danske hoteller og feriecentre i juni-august svarende til en vækst på 6,8 pct. sammenlignet med 2022. Væksten trækkes især af de udenlandske overnatninger, der forventes at gå 12,5 pct. frem, mens der for de danske overnatninger ventes en mere beskeden fremgang på 2,6 pct.

Stigende interesse fra nederlandske og tyske gæster

I april 2023 var der booket 270.000 uger i de danske feriehuse til afholdelse i juni, juli og august. På samme tidspunkt i 2022 var der booket 267.000 uger til sommeren, svarende til, at antallet af bookinger er steget med 1,1 pct. Mens de udenlandske bookinger er gået frem, er der en mindre tilbagegang i bookingerne fra danske turister. Forskydningen mellem de forskellige lande er medvirkende til, at den forventede fremgang i overnatningstallene ventes at blive 1,4 pct., og dermed en smule højere end fremgangen i bookingtallene. Tilsvarende er den medvirkende til, at den forventede vækst i hotelovernatningerne bliver væsentlig højere med 6,8 pct.

Fremgangen trækkes især af tyske og nederlandske feriegæster samt af gæster med en anden eller uoplyst nationalitet, der hver især er gået frem med omkring 2.000 bookede uger i april 2023 sammen-lignet med 2022. Blandt de skandinaviske feriegæster står udlejningerne til gengæld stille sammenlignet med sidste år. Stilstanden kan til dels tilskrives svækkelsen af både svenske og norske kroner, som har gjort en ferie i Danmark relativt dyrere for de skandinaviske gæster.

Udsigt til afdæmpet vækst i vores nabolande

De fleste udenlandske turister i Danmark kommer fra vores nabolande
og fra Nederlandene. Her er der over tid en pæn sammenhæng mellem, hvordan privatforbruget samlet set udvikler sig, og hvordan tilbøjeligheden til at overnatte på danske hoteller, feriecentre og feriehuse udvikler sig.

I Tyskland, der udgør omkring 60 pct. af alle udenlandske overnatninger i Danmark, ventes i år en tilbagegang i forbruget på 0,9 procent, mens tyskerne forventes at skrue pænt op for forbruget igen i 2024. Også i Sverige er der udsigt til en større tilbagegang i forbruget i år, der afløses af en mindre tilbagegang til næste år, og i Norge ventes forbruget stort set at stå stille i 2023. I Nederlandene ventes fortsat en pæn vækst i forbruget både i år og i 2024. Netop Nederlandene står for en væsentlig del af fremgangen i sommerens feriehusbookinger.

Udbredt interesse blandt danskerne for ferie herhjemme

Selv om udfasningen af rejserestriktionerne efter corona har givet danskerne deres muligheder for rejser til udlandet tilbage, er der fortsat en pænt stor interesse for ferie i Danmark. I en måling, Epinion har foretaget for DI, forventer i alt 58 pct. at holde ferie i Danmark inden for de næste seks måneder, mens yderligere 19 pct. endnu ikke har planlagt, om de vil tage på ferie i Danmark. Blandt dem, der planlægger en ferie i Danmark, er der en lille overvægt, der også har lagt ferieplaner i udlandet, men i alt 27 pct. af alle respondenter har alene lagt ferieplaner i Danmark.

Blandt den del, der forventer at holde ferie i Danmark, planlægger det store flertal at bruge et eller flere oplevelsestilbud over sommermånederne, og de forventer generelt at bruge flere oplevelsestilbud end gennemsnittet. Det kan foregå i forbindelse med ferie i Danmark, men også på andre tidspunkter. Især museer og oplevelsescentre tiltrækker besøgende: 41 pct. af alle, der forventer at holde ferie i Danmark, planlægger et besøg på denne type af oplevelsestilbud, mens det gælder for 35 pct. af den samlede befolkning. Også
zoologiske haver og akvarier er særligt populære hos dem, der har ferieplaner herhjemme: 32 pct. af dem, der har ferieplaner i Danmark, planlægger at besøge en zoologisk have eller akvarium, mens det i gennemsnit gælder 25 pct.

Relateret indhold