Analyser

Nordmændene elsker danske produkter

Der er meget få i verden, der elsker danske varer og tjenester lige så meget som vores norske naboer. Nordmændene bruger i gennemsnit næsten 18.000 kroner om året på danske produkter. Eksporten til Norge er nu tæt på at runde 100 milliarder kroner.

Eksporten til Norge er snublende tæt på at runde 100 milliarder kroner. Aldrig før har vi solgt så mange varer og tjenester til vores norske naboer. Udviklingen i eksporten til Norge skal dog ses i lyset af en generelt stigende dansk eksport. Norge aftager i dag fem procent af vores samlede eksport. I årene lige efter finanskrisen var eksportandelen til Norge oppe over syv procent.

Kilde: Danmarks Statistik

Norge er Danmarks sjette-største eksportmarked, men meget tæt på Nederlandene og Storbritannien på de foranstående placeringer.

Kilde: Danmarks Statistik og IMF

Eksporten til Norge er ganske imponerende, når den sammenlignes med antallet af indbyggere. Norge importerer i gennemsnit danske varer og tjenester for næsten 18.000 kr. pr. nordmand. Det er væsentlig mere end det, som indbyggerne i gennemsnit bruger på danske varer og tjenester på vores øvrige store eksportmarkeder. Det er kun Færøerne, Grønland og Island, der har en større import fra Danmark målt pr. indbygger.

Sidste år eksporterede vi varer og tjenester for lidt over 97 milliarder kroner til Norge, mens vi importerede for 57,7 milliarder kroner. Vi havde dermed et handelsoverskud på cirka 40 milliarder kroner på samhandlen med Norge.

Kilde: Danmarks Statistik

Importen fra Norge består især af fisk, metaller, olie og strøm. Eksporten til Norge er mere bredt sammensat, men har en overvægt af fødevarer, medicin, maskiner, beklædning og møbler. Den store tjenesteeksport til Norge kommer især fra forretningstjenester og turistindtægter.

Norske turister valfarter til Danmark

Coronakrisen gik hårdt ud over turistindtægterne fra Norge. Antallet af norske turistovernatninger i Danmark faldt i 2020 og 2021 til cirka en fjerdedel af niveauet fra årene før corona.

I 2022 vendte de norske turister tilbage til Danmark i stort omfang, og antallet af norske turistovernatninger var i 2022 stort set tilbage på samme niveau som i 2019.

Kilde: Danmarks Statistik

Foreløbige tal fra starten af 2023 viser, at antallet af norske turistovernatninger i Danmark er steget yderligere. Der var flere norske hotelovernatninger i første kvartal 2023 end sidste år, men også udlejningen af feriehuse ligger på et lidt højere niveau. Det gælder både de faktiske udlejninger og de fremtidige bookinger.

Nordmændene elsker at holde ferie i Jylland. Det gælder især Nordjylland. Næsten en tredjedel af de norske turistovernatninger blev i 2022 afholdt i Nordjylland.

Kilde: Danmarks Statistik

Nordmændene er blandt de allermest velhavende i verden. Der er ganske få lande, hvor indbyggerne har en højere gennemsnitlig købekraft end i Norge. Nordmændenes høje købekraft gør dem til meget købedygtige turister i Danmark. Danmark og Norge har en lang fælles fortid, og vores sprog og kultur er meget beslægtet, hvilket gør det nemmere at handle med nord-mændene.


Norsk økonomi fortsætter langsomt frem

Norsk økonomi ventes at vokse med 1,2 procent i 2023 og yderligere 1,3 procent i 2024. Norsk økonomi vil vokse lidt hurtigere end vores øvrige nærmarkeder i 2023. Ifølge en ny prognose fra OECD har Sverige således udsigt til tilbagegang, Tyskland vil opleve stilstand og Storbritanniens vækst vil kun lige snige sig op i positivt territorie i 2023.

Kilde: OECD, Economic Outlook, juni 2023

Der er udsigt til en meget svag udvikling i investeringerne og privatforbruget i Norge. Både forbrug og investeringer er hæmmet af høj inflation og stigende renter. Det er især eksporten, der aktuelt vil sikre fremgang i norsk økonomi. Der er en stor efterspørgsel efter norsk energi efter nedlukningen af energiforsyningen fra Rusland. Norsk eksport hjælpes også frem af en svag norsk krone.

Kilde: Macrobond

Værdien af norske kroner er tæt på det laveste niveau i mere end 40 år. Den svage norske krone gør det dyrere for de ellers meget købestærke nordmænd at købe danske produkter og holde ferie i Danmark.

Relateret indhold