Netværk

Ledere - Vest

Er du ny leder med mellem et og fem års ledelseserfaring? Få professionel sparring til hvordan, du kan udvikle dig som leder og få sparring på praktiske udfordringer i hverdagen. Kom med i DI's netværk for nye ledere.

Foto: Getty Images

Vi hjælper hinanden med at lykkes professionelt

Som ny leder i en virksomhed står du ofte alene, når vigtige beslutninger skal træffes, samtidig med at du kontinuerligt skal udbygge dine faglige kompetencer og indsigter. I Dansk Industri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et fortroligt forum, hvor netværksmedlemmerne kan imødegå udfordringer, løse problemer og se mulighederne sammen igennem erfaringsudveksling på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværksgruppen arbejdes der med aktuelle trends og tendenser for at bevare aktualiteten. Temaerne, der behandles i netværket varierer og fastsættes af medlemmerne i netværket i tæt samarbejde med netværksfacilitatoren. På møderne sparrer netværksmedlemmerne på konkrete udfordringer. Udgangspunktet er, at netværksmedlemmerne får mulighed for at få vendt deres praktiske ledelsesmæssige udfordringer og via erfaringsudveksling og ledelsesværktøjer, få drøftet mulige fremgangsmåder. Derudover tilbyder DI en digital platform, som gør det muligt for netværksmedlemmerne at sparre imellem møderne.

Eksempler på temaer:
  • Delegering
  • Forandringsledelse
  • Distanceledelse
  • Udvikling af medarbejdere
  • Motivation
  • Effektivisering

Sådan foregår det

Netværksmøderne faciliteres af en kompetent chefkonsulent fra DI, som har et bredt fagligt kendskab til ledelse. Det er facilitatorens opgave at sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret med- og modspil, for at netværket skaber viden og værdi for medlemmerne. Der afholdes fire møder om året i netværket, hvoraf tre af møderne afholdes hos virksomheder, som er repræsenteret i netværket. Det fjerde møde er et døgnmøde, som afholdes på DI’s konferencecenter, Gl. Vindinge.

Mød facilitatoren

Henrik Chr. X. Wedell-Neergaard

Seniorchefkonsulent

  • Mobil: +45 2328 4934
  • Direkte: +45 3377 3891
  • E-mail: hew@di.dk