19.09.23 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Lokal Erhvervsvenlighed 2023

Der er gode takter i det Vestsjællandske, når det handler om erhvervsvenligheden. Ringsted og Sorø kommuner er nu i top 25 og Odsherred Kommune stormer 25 pladser frem til nr. 50. Slagelse bevæger sig også gradvist i den rigtige retning, mens det går tilbage for Holbæk og Kalundborg.

Lokale virksomheder sender Ringsted i top 25

Der er ingen tvivl om, at Ringsteds gode placering midt på Sjælland, og kommunens fornemmelse for vækst og udvikling samt erhvervslivets vilkår, tidligere har givet pote i DI's undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed. Det betyder også, at kommunen rykker fra nr. 32 til nr. 25.

I kategorien Infrastruktur og transport er Ringsted Kommune rykket fra en 27. plads til en 18. plads, mens kommunen i kategorien Skatter, gebyrer og erhvervsarealer er rykket fra en flot 10. plads til en endnu flottere 6. plads.

Den overordnede vurdering af erhvervsvenligheden rykker også kommunen fra nr. 23 til nr. 20 – og det er ikke mindst fordi, mange vil anbefale andre at etablere sig i kommunen.

Ringsted kommune rykker desværre fra nr. 12 til nr. 35 i kategorien Sagsbehandling, og det bør give grund til et øget fokus på området, som er så afgørende for virksomhederne. Det er både sagsbehandlingstiden, som er gået tilbage, ligesom vurderingen af hvorvidt sagsbehandlingen er kompetent og effektiv ift. byggesager også vurderes dårligere i år.

I kategorien Information og dialog er der grund til at holde øje, selvom kommunen rykker lidt frem fra nr. 49 til nr. 46. Både information og dialog såvel som sagsbehandling er to afgørende parametre for en kommune, som i den grad har mulighed for at blive en af Danmarks bedste erhvervskommuner.

- Ringsted kommune flytter sig hele tiden gradvist i den rigtige retning, og at se kommunen nå en 25. plads er meget flot. Det er også en fornøjelse at overvære, hvordan kommunen bruger sin fantastiske placering som trafikalt knudepunkt på Sjælland til at lave erhvervsudvikling. Derfor håber jeg også, at kommunen kan rykke sige på parametre som Information og Dialog og Sagsbehandling, så de kan få endnu mere ud af de gunstige forhold og virkelig komme i top på erhvervsvenligheden, siger formand for DI Vestsjælland Jan Bybjerg Pedersen.

Sorø er tilbage i top 25 i Lokal Erhvervsvenlighed

Efter et hop fra nr. 23 til nr. 47 i 2022 er Sorø nu tilbage i den flotte ende af DI’s undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed på en 24. plads. Faktisk rykker kommunen frem på 9 ud af 10 indikatorer. Kun i uddannelseskategorien går det tilbage.

Den kategori, Sorø klarer sig bedst i, er Information og Dialog, hvor kommunen ligger nr. 13, mens indikatoren Overordnet Erhvervsvenlighed også får en flot placering som nr. 18 – en fremgang fra sidste års 40. plads.

En anden glædelig nyhed er, at Sagsbehandlings kategorien har rykket sig væsentligt – blandt andet fordi sagsbehandlingstiden for byggesager er kraftigt forbedret.

Alt er dog ikke fryd og gammen, for i kategorien Infrastruktur og Transport er Sorø kun på en 73. plads.

-  Det er godt at se Sorø rykke sig tilbage i top 25 efter det lidt skuffende resultat i 2022. Især er det positivt, at sagsbehandlingstiden for byggesager er reduceret kraftigt – og vurderingen af dialogen på dette område også er blevet endnu bedre. Sorø har i den grad potentiale til at komme helt i top, siger Jan Bybjerg Pedersen, formand for DI Vestsjælland.

Stærkt fokus på erhvervsliv rykker Odsherred hele 25 pladser frem

Odsherred kommune, som i mange år har ligget i bunden af DI’s Lokal Erhvervsvenlighedsundersøgelse, rykkede sig allerede sidste år frem til nr. 75. Men i år rykker kommunen imponerende 25 pladser og lander som nr. 50.

Samtidig vinder kommunen kategorien Brug af Private leverandører – og bliver også nr. 6 i kategorien Digitale Rammer – et hop på 51 pladser.

I kategorien Overordnet Erhvervsvenlighed rykker kommunen fra nr. 87 til nr. 69, og det afspejler, at der er et sket et ryk i tilfredsheden med kommunens erhvervsvenlighed, som nu er nået op på landsgennemsnittet. Dog er der ingen grund til at hvile på laurbærrene, for når det handler om anbefaling af kommunen, så er der stadig noget at arbejde med.

Dog er der basis for, at det kan blive bedre, for i kategorien Information og Dialog, som er et vigtigt fundament for udviklingen af en god erhvervskommune, sker der nemlig også et flot ryk fra nr. 61 til nr. 34. Det er især kommunen formidling af væsentlig information, som trækker udviklingen - såvel som en markant forbedret dialog mellem erhvervslivet og kommunens politikere.

- Det er imponerende at se, hvordan Odsherred har rykket sig i årets måling. Og det efterlader ingen tvivl om, at kommunens styrkede fokus på erhverv nu begynder at vise sig i vores måling. Fortsætter denne udvikling – og det tror og håber vi på – så er der udsigt til, at Odsherred i langt højere grad får nytte af de muligheder for erhvervsudvikling, som der er i området, siger Jan Bybjerg Pedersen, formand for DI Vestsjælland.

Kalundborg i modvind trods eksplosiv udvikling

Kalundborg kommune rykker i år fra nr. 43 til nr. 55 i DI's undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed. I sig selv ikke en ny udvikling, da kommunen i mange år er hoppet frem og tilbage i midten af rangeringen af landets kommuner.

Men i år er der en udvikling, som giver grund til panderynker. For hvor Kalundborg normalt har haft en meget flot placering i kategorien Overordnet erhvervsvenlighed, går det markant tilbage i år – fra nr. 8 til nr. 38.

Det er både tilfredsheden med kommunens erhvervsvenlighed som får et hak og ikke mindst anbefalingen af kommunen, som er blevet lavere.

Ser man på kategorien Information og dialog, så er der måske svar at hente. For her er der også sket en betydelig tilbagegang fra nr. 48 til nr. 73. Det er især dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsfolk, som påvirker resultatet. For her rykker kommunen sig fra nr. 23 til nr. 80. Et voldsomt fald på 57 pladser. Dialogen med kommunens politikere er en anelse bedre og ligger nu nr. 50, mens kommunens formidling af væsentlig information er rykket fra nr. 62 til nr. 67.

Men der er også positiv udvikling at spore. F.eks. er sagsbehandlingstiden for byggesager næsten halveret efter at have været Sjællands højeste. Dog er oplevelsen af behandlingen af byggesager og sygedagpengesager i den dårlige ende, så der er noget at arbejde med.

Den bedste nyhed er dog, at der sker en positiv udvikling ift. kategorien Arbejdskraft. Her rykker Kalundborg Kommune fra nr. 69 til nr. 49, og i kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft rykker vurderingen fra nr. 47 til nr. 26, ligesom jobcentrenes samarbejde med virksomheder rykker fra nr. 71 til nr. 49. Plads.

- Der er ingen tvivl om at behovet for medarbejdere har været – og er – stort i Kalundborg og omegn. Derfor er det også virkelig positivt at se, hvordan kommunens indsatser på dette område er noget virksomhederne får gavn af og er glade for, siger Jan Bybjerg Pedersen og fortsætter:

- Men der er grund til bekymring ift. dialogen med kommunen og den forringede vurdering af erhvervsvenligheden og anbefalingen af kommune til andre, for det tyder på, at der er noget, som ikke helt fungerer, som det burde i en kommune, der er en driver for udviklingen i mange andre kommuner og virksomheder på Sjælland.

Slagelse kæmper med at komme tilbage til fordoms storhed i Lokal erhvervsvenlighedsundersøgelse

Det går langsomt fremad for Slagelse Kommune i DI’s årlige undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed. Fra nr. 68 til nr. 62 bliver det til i år, og der er både positive takter, men også plads til forbedring.

Et område giver især grund til bekymring, og det er kategorien Sagsbehandling. Her rykker Slagelse fra nr. 58 til nr. 75 – blandt andet fordi sagsbehandlingstiden på byggesager er mere end fordoblet. Dog er der en mere positiv vurdering af, hvor kompetent og effektiv sagsbehandlingen er i forbindelse med byggesager.

I den positive ende er Slagelse også nr. 11 i kategorien Infrastruktur og Transport, men når det handler om at få mest muligt ud af den utrolig gode placering, som Slagelse Kommune har midt i landet med både tog og motorvej, ser det knap så godt ud. For i kategorien Skatter, gebyrer og erhvervsarealer rykker Slagelse fra nr. 22 til nr. 52 – og det skyldes både højere skatter, men også manglende sikring af erhvervsgrunde med plads til udvikling.

- Slagelse er en kommune, som har en geografisk placering og en adgang til infrastruktur som mange må misunde. Men det er som om, at kommunen ikke rigtig har fået sat turbo på de potentialer, der ligger heri. Med udsigt til en ny erhvervsstrategi for kommunen, håber vi i DI Vestsjælland, at der er udsigt til, at Slagelse kan forløse sit potentiale, og at der for alvor kommer gang i udviklingen, siger formand for DI Vestsjælland, Jan Bybjerg Pedersen.

Holbæk går tilbage i Lokal Erhvervsvenlighed og ender på en 71. plads

På trods af befolkningstilvækst og udsigt til endnu mere motorvej i Holbæk Kommune, går det nedad med erhvervsvenligheden i DI's undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed. I 2022 blev det til en 62. plads – og i 2023 går kommunen 9 pladser tilbage og lander som nr. 71.

I Kategorien Overordnet Erhvervsvenlighed ligger en del af forklaringen. For her går kommunen fra en 52. plads til en 75. plads. Det er både virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed, som trækker i den forkerte retning – men i den grad også, når det handler om at ville anbefale kommunen til andre.

I kategorien Information og Dialog står udviklingen samlet set i stampe med en 58. plads ligesom sidste år. Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere er blevet bedre, mens den er blevet værre, når det handler om dialogen mellem erhvervslivet og embedsmænd, hvor kommunen er rykket fra en 35. plads til en 56. plads.

Holbæk kommune er ikke i top 30 i nogen kategorier, men der er dog lyspunkter. F.eks. er kommunen nr. 36 i kategorien Infrastruktur og transport og har taget et gevaldigt hop i kategorien Brug af Private Leverandører fra nr. 70 til nr. 40.

- Ingen tvivl om der er plads til mere og bedre prioritering af fokus i Holbæk. Kommunens fokus på erhvervslivet har brug for mere klarhed og synlighed med en mere fokuseret erhvervsstrategi og flere erhvervsområder. Selvom der er er set forbedring på byggesagstider så kan dette punkt forbedres, siger Jan Bybjerg Pedersen, formand for DI Vestsjælland.

Sigrid Wilbeck Hansen

Sigrid Wilbeck Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3864
  • Mobil +45 6051 8420
  • E-mail siwi@di.dk

Relateret indhold