26.10.20 DI Digital Nyheder

Sixtus Technologies ApS

Vi sætter fokus på Sixtus Technologies ApS, der har udviklet Sixtus Scanneren®, en Machine-Learning / software løsning, der kan søge efter, scanne og behandle ustruktureret persondata i forskellige sprog.

Vi har spurgt Bjørn Leth Erichsen, CEO og Co-Founder hos Sixtus Technologies ApS, om, hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

Kort om Sixtus Techno-logies ApS

Sixtus Technologies ApS er et 100 % dansk ejet selskab, som blevet stiftet i sommeren 2020 med kontor i Nordhavn, København. Sixtus Technologies har 10 ansatte og virksomheden har udviklet Sixtus Scanneren®, som er en Machine-Learning / software løsning, der kan søge efter, scanne og behandle ustruktureret persondata i forskellige sprog på bl.a. virksomhedernes servere og medarbejderes arbejdsstationer. Sixtus Scanneren® muliggør desuden at man som virksomhed hurtig og enkelt kan håndtere fx indsigts-anmodninger og slette-anmodninger fra medarbejdere eller kunder; og derved overholder kravene herom i GDPR. Sixtus Technologies har Europa som hjemmemarked og vores kunder er at finde i alle segmenter lige fra SME’s til børsnoterede selskaber.

Hvad optager jer netop nu?

At vi begynder at eksekvere vores strategi, som vi har udviklet hen over det senest halve år bl.a. med assistance fra IMD i Lausanne, Schweiz. Sixtus Technologies er i gang med salgs eskalering og derfor er vi fokuseret på, at få organisationen på plads, så vi når de mål vi har sat os for 2021. Desuden arbejder vi konstant på videreudvikling af Sixtus Scanneren®, hvor ’Customer Engagement’ gennem fx Piloter er en vigtig del af udviklingsprocessen.

En illustration af Sixtus Scanner software løsningen

Hvad ser I som jeres største mulighed og største udfordring i de kommende år?
Som følge af en konstant og øget fokus på personers rettigheder, herunder beskyttelse af persondata, forventer vi, at flere og flere virksomheder i de kommende år aktivt kommer til at tage stilling til, hvorfor, hvordan, hvornår og af hvem persondata blive behandlet i virksomheden. De fleste virksomheder har i dag ”blot” fokus på at få GDPR dokumentation på plads; men det er grundlæggende ikke beskyttelse af persondata, men opfyldelse af formelle krav. Vores opfattelse er, at alle virksomheder i løbet af relativ kort tid kommer til konkret at forholde sig til fx hvornår og hvordan, persondata slettes på deres respektive systemer; her har vi en oplagt mulighed for at assistere med, at få fx nuværende manuelle GDPR slette-processer gjort automatisk, rettidige og korrekte på en hurtig og omkostningseffektiv måde.

Udfordringen bliver helt klart at kontrollere organisationen og væksten, idet salget skal foregå ikke blot i Danmark og Norden, men også i UK & Irland samt i DACH-regionen. Hermed åbner vi op for etablering af datterselskaber samt en konstant tilgang af nye medarbejdere; hvor specielt den sidste del vil kræve, at vi virkelig forstår at få fat i rette kompetencer i forhold til det modenhedsniveau vores virksomhed er på.

Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Digital?
Vi håber på, at DI Digital vil være et sted, hvor netværk og relationer over tid kan opbygges. Her gælder ikke blot adgang til andre medlemsvirksomheder, men også vores forhåbentlige egen aktive deltagelse i medlemsarrangementer, videns-udveksling, branchedrøftelser mm. Vi ser også frem til at gøre brug af den meget store erfaring og kompetence DI Digital uden tvivl har; dette kunne fx være i forbindelse med de kommende ny-ansættelser, som vi har i pipeline for 2021.

Stine Nørgaard Christensen
Skrevet af:

Stine Nørgaard Christensen

Relateret indhold