12.01.21 DI Digital Nyheder

Embla Genomics ApS

Vi sætter fokus på Embla Genomics ApS, der har udviklet en digital kontaktopsporingsløsning, sådan at smittekæderne kan brydes hurtigere, og samfundet og erhvervslivet holdes åbent.

Vi har spurgt Matthias Christandl, CEO hos Embla Genomics ApS, om, hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

Kort om Embla Genomics ApS

Embla Genomics ApS er en nystartet virksomhed, som blev stiftet af forskere fra Københavns Universitet, som har lavet COVID-19 forskning i pandemiens første fase. 

Embla Genomics ApS har udviklet en digital kontaktopsporingsservice, som kan bruges i samarbejde med en COVID-19-testudbyder, bl.a. med Waterfront Doctors og Medicals. Testudbyderen sender et link sammen med testresultatet til en person, der er testet positiv. Vedkommende kan (smidigt via kontaktlisten i deres smartphone) via Emblas platform indtaste oplysninger på kendte nære kontakter, som efterfølgende informeres via SMS. 

Genomics er del af firmanavnet Embla Genomics ApS, fordi grundlæggerne startede med at se på coronavirussets byggeplan - genomet. Genomet får nemlig små ændringer (mutationer), mens det spredes i samfundet. Omvendt kan man udlede smitteveje fra virusgenomet. Udover det nævnte digitale kontaktopsporingsværktøj har Embla Genomics ApS udviklet softwareløsninger, som kan bruge virusgenomet til forbedret kontaktopsporing. Meget konkret kan softwaren analysere aktuelle udbrud i real-time og detektere clusters, når de stadig er små. Så kan der sættes målrettet og tidligt ind, sådan at udbruddet ikke glider ud af kontrol. Samfundet og erhvervslivet kan dermed holdes åbent længere. 

Hvad optager jer netop nu?
Vi har netop implementeret vores løsninger 'in the cloud', så de hurtigt kan opskaleres til de høje smittetal, vi ser, og har nu fokus på integrationen med testudbydere, sådan at vores service kan tages i brug. 

Hvad ser I som jeres største mulighed og største udfordring i de kommende år?
Vores løsninger er i første omgang skræddersyet til COVID-19 pandemien og kan gøre en forskel her og nu. I løbet af pandemien er der sket en ændring i forståelsen af, hvordan sundhed, samfund og erhvervsliv skal og bør spille sammen, og, vi mener, at vi er på forkant i at tænke denne forandring. Her og nu har vi travlt med at afhjælpe den nuværende situation, men på sigt ønsker vi at udvikle flere produkter. Vores vision er at yde et positivt bidrag til denne udvikling, så vi alle kan være mere på forkant i forhold til fremtidige sundhedskriser. 

Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Digital?
Vi ser os som en ny og innovativ medspiller i digitaliseringen af samfund og sundhed. I international sammenhæng er Danmark førende netop på dette område. DI digital giver en fantastisk mulighed for at møde andre danske virksomheder inden for digitalisering og dele erfaringer og drøfte muligheder for samarbejde. 

Stine Nørgaard Christensen
Skrevet af:

Stine Nørgaard Christensen

Relateret indhold