29.01.20 DI Digital Nyheder

WeZimplify

Blandt DI Digitals mere end 500 medlemmer er der mange forskellige virksomheder. Hver virksomhed byder på noget unikt og interessant. Månedens medlem i februar 2020 er WeZimplify, som leverer en digital platform, der gør det nemmere for virksomheder at udvikle og teste deres fremtidige løsninger sammen med kunder og eksperter.

Vi har spurgt Sara Schøler Lass, adm. direktør hos WeZimplify, om hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

Kort om WeZimplify

WeZimplify lancerede i marts 2019 den første version af deres digitale platform – WeZimplify’s platform skal gøre det nemmere for virksomheder at udvikle og teste deres fremtidige idéer og løsninger sammen med kunder, brugere og fageksperter fra ide til lancering. På den måde vil vi være medvirkende til at skabe et godt beslutningsgrundlag for fremtidig produkt- og forretningsudvikling. Visionen er at reducere spild og bidrage til at skabe værdifulde produkter og løsninger, for virksomheder, deres kunder og miljøet.

WeZimplify har bl.a. kunder indenfor følgende brancher: fødevarer, energi og vand, finanssektoren, sportsindustrien etc. Virksomheden har pt. 700 professionelle eksperter på deres platform og beskæftiger 5 medarbejdere.

Du kan læse mere om WeZimplify her www.wezimplify.com

Hvad optager jer netop nu?

Vi har rigtig meget fokus på bæredygtighed, og hvordan vi kan støtte endnu flere virksomheder med at udvikle bæredygtige løsninger sammen med deres kunder, brugere og fageksperter især inden for B2B.

Vi arbejder derfor med at øge kendskabet til WeZimplify platformen via markedsføring og salg, men også ved events.

Vi vil gerne have forskellige industrier til at se fordelen ved, at de sammen med partnere, fageksperter og kunder/brugere nemmere, hurtigere og bedre kan løse reelle problemstillinger inden for eksempelvis energi og vandforsyning og fødevarer. Det kan de bl.a opnå ved at anvende vores platform til at udvikle og teste nye løsninger fra ide til lancering.

Så vi fokuserer på salg og relations opbygning både i forhold til kunder inden for de nævnte brancher, men også på at skabe partnerskaber med andre rådgivere og konsulentvirksomheder, der kan bidrage til at udbrede kendskabet til WeZimplify.

Det er derudover vigtigt for os, at vores kunder oplever, at vi er professionelle i vores tilgang til alt, hvad vi gør, så vi bruger også meget tid på at onboarde nye kunder og virksomheder og dermed  sikre, at de virksomheder, der anvender platformen får den support, de har behov. Det gør vi, så de kan opnå et værdifuldt resultat, som forretnings- og produktudvikling.

Vi har lige holdt vores strategidag, hvor vi arbejder med at sætte den strategiske retning for 2020, herunder ekstra fokus på salg og bæredygtighed. Sara vores adm. direktør er i gang med at sætte fokus på trends og tendenser.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Flere og flere virksomheder bliver bevidste om, at de ikke nødvendigvis skal eller kan have alle kompetencer inhouse, hvis de skal være i stand til at levere mere værdifulde produkter og komme hurtigere til markedet. De er klar over, at det er i partnerskaber med andre, at vi bliver stærkere og kan levere nye og innovative løsninger, der også lever op til kravene om øget fokus på bæredygtighed.

Vi ser det som en kæmpe mulighed, at vi med vores platform kan være medvirkende til at skabe fundamentet til, at virksomheder, kunder og andre stakeholders sammen kan udvikle og skabe fremtidige løsninger, der løser reelle behov og problemer.  Det gør vi både ved, at virksomhederne kan sætte udviklingsprojekter og test op, anvende predefinerede spørgsmål og invitere relevante stakeholders til deltagelse i udviklingen af nye projekter og tests. Det endelige resultat er en simpel rapport, der giver et godt beslutningsgrundlag.

Vi samler alt data et sted, så viden og indsigter om kundernes behov og input, kan deles, men det er også muligt at søge på indsigter fra synlighed om produktet til brug etc. Derudover er det muligt at se, hvilke fremtidige produkter, der giver meget værdi for markedet.

Derudover håber vi også, at vi med vores platform på sigt kan være medvirkende til at ændre måden, som mange virksomheder arbejder på. På den måde ved at søge nye input, viden og kompetencer, opstår værdien.

Vi arbejder med at teste vores platform løbende sammen med kunder og brugere.
Her er det Dorin Tarau vores product manager og Mara Somesan Co-founder på tech siden, der tester onboarding på baggrund af input fra brugere.

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Selvom mange virksomheder erkender, at de skal være åbne for omverdenen, oplever vi dog også, at mange virksomheder stadig er rigtig bange for at åbne op, synliggøre og involvere eksterne partnere i deres nye ideer og innovation, og at den teknologiske udvikling går rigtig stærkt. Vi oplever desuden også, at en del virksomheder stadig ikke er fokuseret på at have et ordentligt datagrundlag, når de prioriterer hvilke fremtidige produkter og løsninger, der vil skabe værdi for dem.

Vi skal derfor vise de gode eksempler på virksomheder, der har anvendt WeZimplify, og som tør gå foran og reelt har udviklet mere værdifulde løsninger ved at involvere eksterne stakeholders (bl.a kunder og brugere) undervejs i udviklingen fra ide til lancering og på baggrund af et ordentligt beslutningsgrundlag. Det er vigtigt, at vi erkender, at vi sammen kan ændre mere, end vi kan alene.

Her ses Sara vores adm. direktør pitche til SMV dagen 2020.

Hvordan kan DI Digital bidrage til jeres forretningsudvikling?

Vi ser netop DI Digital som eksemplet på det gode samarbejde og partnerskab, der skaber unikke muligheder. Muligheden for at være i dialog med andre virksomheder, deltage i faglige events og netværk oplever vi som en kæmpe styrke for os som Start Up virksomhed, både fagligt, forretningsmæssigt, samt personligt.

Vi ser allerede nu masser af muligheder i samarbejdet, både i forhold til at få viden fra andre og relationer til andre virksomheder, men også hvordan vi kan bidrage yderligere til DI Digitals videreudvikling.  Vi har især fået et stort udbytte ud af at deltage i SMV dagen, da det både gav gode relationer, netværk og positiv synlighed om vores virksomhed WeZimplify.

Vi fik bl.a. muligheden for at pitche os selv til SMV dagen 2020, som det ses ovenfor.

Få en demo af WeZimplify platformen her:

Månedens Medlem

For at give et indblik i virksomhedernes verden udvælger vi hver måned en virksomhed, vi sætter fokus på. Medlemmet får fire skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

Få et overblik over, hvem der tidligere har været månedens medlem her.

Morten Lund Jensen
Skrevet af:

Morten Lund Jensen

Relateret indhold