08.04.21 DI Digital Nyheder

Månedens medlem: Systematic

Blandt DI Digitals mere end 630 medlemmer er der mange forskellige virksomheder. Hver virksomhed byder på noget unikt og interessant. Månedens medlem i april er Systematic, som udvikler it-løsninger, der understøtter kritiske sektorer i samfundet såsom sygehuse, forsvar, politi, SKAT og mange andre.

Vi har spurgt Flemming Thomsen, Group Senior Vice President hos Systematic, om hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

Kort om

Systematic er Danmarks største privatejede software-virksomhed, som udvikler it-løsninger, der understøtter kritiske sektorer i samfundet såsom sygehuse, forsvar, politi, biblioteker, uddannelsesinstitutioner, forsyning, SKAT, hjemmepleje og mange andre. Systematic har 1100 medarbejdere fordelt på kontorer i 11 lande. Hovedsædet ligger i Aarhus. Virksomheden blev grundlagt i 1985 af Michael Holm, der også er CEO i dag. Systematic omsatte for 1,1 mia. DKK i 2019/20.

Hvad optager jer lige nu?
Som så mange andre virksomheder har COVID-19 påvirket flere af vores forretningsområder – og det ikke kun negativt. Pandemien har været en udfordring i stort set alle dele af samfundet, og det er sådanne udfordringer, vi lever for at løse.

Da COVID-19 ramte Danmark i 2020 tilbød vi Testcenter Danmark en gratis, tilpasset version af vores Columna Flow-løsning, som nu giver et visuelt overblik over kapaciteten i de danske testcentre. Løsningen gjorde myndighederne i stand til hele tiden at monitorere presset på testcentrene og dermed tilpasse ressourcerne efter behov.

Vi har også udviklet en smitteopsporingsapplikation til Styrelsen for Patientsikkerhed, som understøtter deres arbejde med at ringe rundt og opspore smittede og nære kontakter. Applikationen giver derudover regeringen adgang til et overblik over den gældende status og udviklingen i smittesituationen i Danmark. Det er et praktisk redskab for dem, der skal træffe hurtige beslutninger på vegne af en hel nation. Vi endte med at udvikle et nyt produkt, som fik navnet Columna Flow Pandemic Control, og vi håber, at løsningen kan skabe værdi i andre lande på samme måde, som det har været tilfældet i Danmark.

En anden interessant konsekvens af COVID-19 er, at flere lande, som anvender vores forsvarsløsning SitaWare, har fundet deres egne måder at bruge softwarens meget avancerede funktioner til pandemibekæmpelse. Lande som Tyskland, New Zealand og Australien har alle udnyttet softwarens åbne arkitektur, som gør det muligt at dele data mellem forskellige organisationer og myndigheder, som alle kan få adgang til et fælles operativt situationsoverblik. Det er super brugbart, når fx redningstjenester, sundhedsmyndigheder, nødhjælpsorganisationer og forsvaret skal samarbejde og koordinere en række opgaver fx vedrørende oprettelse af karantæne- og testfaciliteter, nødberedskab, distribution af medicin, hospitalsudstyr og værnemidler. For os har det været både spændende og lærerigt at bidrage til, og samtidig har vi fået særdeles relevante input til hele vores innovationsproces.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?
Helt overordnet, arbejder vi kontinuerligt med at finde nye områder, hvor digitalisering, datafokus, automatisering og kunstig intelligens kan bidrage til en bedre verden. Vi tror på, at digitalisering kan være med til at løse nogle af de store udfordringer i samfundet. Vi er allerede godt i gang på en række områder. Et godt eksempel er vores SITE løsning til koordination af arbejdet på havvindmøllefarme, som flere af verdens største havmølleoperatører har valgt til driften af deres offshore farme. For os er der ingen tvivl om, at bæredygtig energi og forsyning rummer muligheder, hvor virksomheder som vores kan gøre en forskel.

Det er blandt andet derfor, at Systematic er en del af Den Danske Vandklynge og Water Valley, hvor vi sammen med forsyningsselskaber og industrien fokuserer på innovation og teknologiudvikling, som skal bidrage til rent drikkevand og effektive løsninger til spildevandsrensning. Kort sagt løsninger, som kan gøre en forskel og eksporteres til andre dele af verden, samtidig med at de bidrager til jobskabelse og fremgang i dansk økonomi.

Et andet interessant område, som vi ser spændende perspektiver i, er landbrug. Én ting er de store mængder data, som er afgørende for en effektivisering af driften i et hvert landbrug. Noget andet er de nye måder at dyrke afgrøder på, som vinder frem i øjeblikket. Vertical farming, som er planteavl i vertikale væksthuse, har nogle virkelig interessante fremtidsperspektiver, hvor kunstig intelligens og robotteknologi kan være afgørende for en effektiv produktion. Vores kompetencer inden for digitalisering kan bidrage til den effektivisering, som vil gøre produktionsformen mere rentabel.

Hvordan kan DI Digital bidrage til jeres forretningsudvikling?
DI Digital er en vigtig sparringspartner og bindeled mellem industrien, politikerne og myndighederne. For os er det afgørende, at vi får skabt fokus på digitaliseringens betydning for udvikling af samfundet. Ikke bare i Danmark – men på verdensplan. DI er en afgørende medspiller i forhold til at få digitalisering prioriteret højt på den politiske dagsorden. Set med vores briller er der rigeligt at tage fat på. Den digitale branche står med en udfordring i forhold til jobmarkedet. Vi har brug for mere kvalificeret arbejdskraft – og ikke bare den vi kan få udefra. Vores egne uddannelsesinstitutioner skal også i højere grad målrette undervisning og skabe nye uddannelser, som skaber en specialiseret arbejdsstyrke, der vil være kapable til at løse fremtidens udfordringer.

DI er samtidig en vigtig partner for branchen i bestræbelserne på at få skabt en mere smidig model for digitaliseringen af det offentlige. Her er der virkelig noget at ruske i, hvis fremtidens offentlige it-projekter skal være med til at løse samfundsudfordringer – lige fra udbudsprocessen til implementering og ikke mindst i selve anvendelsen af løsningerne. DI skal være med til at skabe grundlaget for et bedre samarbejde mellem offentlige og private virksomheder omkring innovation og nytænkning i offentlig it, og så skal vi have skabt plads til flere af de mindre it-virksomheder i Danmark, når vi skal løse samfundets udfordringer omkring eksempelvis velfærd og miljø.

Relateret