Universal Robots fremstiller kollaborative robotter kaldet Cobots.

01.03.21 DI Digital Nyheder

Universal Robots

Blandt DI Digitals mere end 630 medlemmer er der mange forskellige virksomheder. Hver virksomhed byder på noget unikt og interessant. Månedens medlem i marts er Universal Robots, som udvikler robotteknologi og fremstiller kollaborative robotter, Cobots, til automatisering af produktionslinjernes gentagne løft og slidsomme bevægelser.

Vi har spurgt Mathias Wiklund, VP Global Sales hos Universal Robots, om hvad der optager dem, og hvilke udfordringer de står overfor.

Om Universal Robots

Universal Robots (UR) blev stiftet i 2005 med ambitionen om at gøre robotteknologi tilgængelig for alle ved at udvikle små, bruger- og prisvenlige, fleksible kollaborative robotter (cobots), der er sikre at arbejde med. Virksomheden har hovedkvarter i Odense og regionale kontorer i USA, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Storbritannien, Tjekkiet, Polen, Ungarn, Rumænien, Rusland, Tyrkiet, Kina, Indien, Singapore, Japan, Sydkorea, Taiwan og Mexico. Universal Robots har netop ansat Kim Povlsen som ny global topchef. Under titlen President vil Kim Povlsen arbejde for at udvikle Universal Robots til næste vækstniveau.

Hvad optager jer netop nu?
Universal Robots er naturligvis optaget af corona-krisen og dens betydning for vores kunder og deres forretning. På paradoksal vis har krisen dog ikke kun været en udfordring for mange af de virksomheder, vi taler med. Den har også været løftestang for nytænkning og idérigdom. Mange virksomheder har fået øjnene op for, hvordan automatisering kan hjælpe dem i den aktuelle situation med restriktioner og afstandskrav. Her kan vores robotarme spille en nøglerolle, da de ikke behøver at stå indhegnet og kan hjælpe medarbejderne med at holde afstand, mens produktionen opretholdes. Samtidig har cobots i et bredere perspektiv vist sig at rumme en klar styrke i forhold til at sikre forsyningskæderne og at lade virksomhederne arbejde tæt på deres lokale markeder.

Universal Robots har stor forståelse for de enorme udfordringer, mange virksomheder står over for. Men vi ser også den danske vedholdenhed og kreativitet komme til udtryk i en svær situation.

Derfor er vi optimister. Ingen tvivl om, at krisen har berørt industri-Danmark. Men automatiseringsbølgen er på vej frem med fornyet kraft. Vores momentum underbygges af, at UR med vores nye topchef Kim Povlsen i spidsen kan spille frisk innovationskraft på banen. Kim har en unik teknisk og forretningsmæssig baggrund, som kan styrke synergien med hele den danske robotklynge.

Universal Robots’ ser potentiale i at styrke interaktionen mellem mennesker og cobots.

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?
Vores fleksible automatiseringsmodel er stærkt positioneret. Cobots tilbyder, sammen med de skræddersyede værktøjer fra UR+universet, en omstillingsparat automatiseringsform. Med UR får virksomhederne adgang til et univers af fleksible moduler samt undervisning i at optimere robotanvendelsen. Hele dette økosystem og vores transformation af automatiseringsmarkedet i en mere brugervenlig retning skaber en unik position for Universal Robots.

Vores cobots kan også indgå i langt mere komplekse processer med medarbejderne end de traditionelle industrirobotter kan. Hermed kan virksomhederne flytte sig højere op i værdikæden og konkurrere mere på kvalitet.

Cobots kan varetage mange af produktionslinjernes gentagne løft og slidsomme bevægelser. Men de rummer også en kapacitet og fleksibilitet, som bedst kommer til udtryk i samarbejdet med mennesker. Dermed kan de ansatte i højere grad fokusere på produktudvikling og kvalitetstjek mv. En medarbejder kan bedre end en robot fornemme, hvordan en bildør skal føles og lyde, når den lukker. Den kvalitetsfornemmelse skal mennesker langt hen ad vejen stadig lære robotterne.

Derfor ser vi fra Universal Robots’ side det største potentiale i at styrke interaktionen mellem mennesker og cobots. På den måde vil virksomhederne opleve vækst i takt med at de bliver mere kreative i anvendelsen af deres cobots. Derfor vil vi også fremadrettet lægge store ressourcer i vores uddannelsesprogrammer til slutbrugere; herunder det gratis UR Academy, som giver deltagerne en grundig indføring i robotternes verden.

Danske SMV´er har ifølge analyser fra bl.a. DI Digital stadig et enormt potentiale for automatisering. De store virksomheder ser ud til i langt højere grad at investere på området, således at 40 pct. af virksomheder med over 250 ansatte anvender robotteknologi, mens tallet kun er 10 pct. for virksomheder med mellem 10 og 49 ansatte. Derfor ser vi i UR både en stor mulighed og et vist ansvar for at sikre øget automatiseringen hos SMV’erne.

Mathias Wiklund er VP Global Sales hos Universal Robots.

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?
Der er ingen tvivl om, at vi fra URs side ser en udfordring i SMV´ernes investeringsefterslæb. Samtidig er der et enormt potentiale i at få de mindre virksomheder med på automatiseringsbølgen. Både for deres egen udviklings skyld men bestemt også i et samfundsmæssigt perspektiv. Danmark er på mange måder et SMV-land, og hvis man kan gøre det lettere for mindre virksomheder at foretage den første investering i automatisering, vil udviklingen hurtigt tage fart.

Derfor skal vi også blive endnu bedre til at nå ud til SMV´erne og tale til deres virkelighed. Kompleksiteten, omstillingsevnen og præcisionskravene er i dag mindst lige så store til SMV´er som til store koncernvirksomheder. De mindre virksomheder operer ofte i meget specialiserede brancher, hvor det er afgørende at kunne omstille sig til nye kundeønsker. En udvikling, vi har set forstærket under Covid-krisen, og som vi forventer vil blive øget fremadrettet. Man kan nærmest tale om krisen som en katalysator for en allerede igangværende udvikling.

Men fordi mange SMV´er arbejder så specialiseret, kan vi også gøre endnu mere for at vise hvor let og værdiskabende, man som mindre virksomhed kan komme i gang med automatisering.

Derudover har vi naturligvis et ønske om fortsat positiv politisk bevågenhed omkring rammevilkår så som afskrivningsregler samt mulighederne for at søge puljer på linje med f.eks. energirenovering i private hjem.

Cobots kan varetage mange af produktionslinjernes gentagne løft og slidsomme bevægelser.

Hvordan kan  DI Digital bidrage til jeres forretningsudvikling?
DI Digital kan hjælpe os med at kæmpe for bedre rammevilkår for industrien og understøtte udbredelsen af robotteknologi. Det kan bl.a. ske ved at fastholde politisk fokus på SMV´ernes automatiseringsgrad og fjerne barrierer for teknologiudbredelsen. Det vil medvirke til at bevare danske arbejdspladser og skabe ny vækst i SMV-segmentet.

Universal Robots sætter stor pris på den politiske velvilje, vi har mødt, samt begejstringen omkring hele det danske roboteventyr. Men vi kan i Danmark gøre det endnu mere attraktivt at komme i gang med automatisering. Politikerne kan blandt andet overveje afskrivningsregler og puljer mv., og DI Digital kan hjælpe os med at sætte fokus på dette.

Derudover kan DI Digital i kraft af sit store netværk hjælpe os med at skabe relationer til nye aktører og holde os opdaterede på den politiske udvikling såvel som internationale tendenser.

Som en teknologisk virksomhed er det afgørende for os, at vi er skarpe på mulighederne og udfordringerne – nuværende såvel som kommende – i de markeder, vi opererer i. Med base i Danmark og et stort kundegrundlag herhjemme, er det her naturligvis også afgørende, at vi har adgang til de relevante aktører, og at vi er helt opdaterede på den regulatoriske udvikling.

DI Digital understøtter alt dette og styrker Universal Robots’ arbejde for at skabe nye vækstmuligheder med automatisering. DI Digital yder kvalificeret politisk rådgivning, og Universal Robots anerkender i høj grad det store arbejde, som udføres fra DIs side samt naturligvis alle de gode input fra øvrige medlemsvirksomheder.

Cobots kan indgå i komplekse processer med medarbejderne.

Relateret