20.06.18 DI Digital Nyheder

Forslag til nyt copyright direktiv risikerer at ramme for bredt

Retsudvalget i Europa-Parlamentet har godkendt et forslag til et nyt copyright direktiv. Forslaget vil stramme kravene til platforme, som promoverer beskyttet indhold.

Forslaget fra retsudvalget kommer til at ligge til grund for Europa-Parlamentets holdning til copyright-direktivet, når det skal i gang med at forhandle med EU's ministerråd om udformningen af den endelige tekst.

Formålet med udspillet er blandt andet at sikre, at onlineplatforme i højere grad skal kunne holdes ansvarlige for det indhold, som brugerne lægger op.

- Vi støtter fælles EU-regler for at beskytte de kreative branchers ophavsrettigheder i en digital tidsalder. For os er det afgørende, at reglerne bliver gode rammevilkår for, at rettighedshavere og digitale tjenester selv kan aftale sig frem til anvendelse af eksempelvis nyheder, film og musik, siger seniorchefkonsulent Søren Cajus, DI Digital.

- Hidtil har platforme, hvor brugerne selv uploader indhold, været undtaget af ophavsretsreglerne. Det nye direktiv pålægger, at tjenester, som aktivt organiserer og promoverer eksempelvis musik, skal have tilladelse fra rettighedshaverne. Det, mener vi, er helt rimeligt.

- Det er afgørende, at de nye regler ikke rammer for bredt. Der findes brugerdrevne platforme inden for rejser, mad, crowdfunding mv., og det vil være helt uproportionalt at pålægge disse tjenester en række tekniske forpligtelser. Det vil betyde, at det bliver det dyrere og sværere at udvikle nye innovative digitale tjenester i Europa, siger Søren Cajus

Forslaget fra retsudvalget kommer til at ligge til grund for Europa-Parlamentets holdning til copyright-direktivet, når det skal i gang med at trilog-forhandlingerne med kommissionen og EU's ministerråd om udformningen af den endelige tekst.

Relateret indhold