21.02.19 DI Digital Nyheder

DI Digital: Mere fleksibilitet og innovation i offentlige it-udbud

Onsdag den 20. februar afgav DI samlet høringssvar for evaluering af udbudsloven. Høringssvaret dækker også DI Digitals bekymringer ved nuværende praksis for offentlige udbud af it- løsninger og -services.

Øget fokus på kvalitet og større fleksibilitet i udbudsprocessen er øverst på ønskelisten fra DI.

Eksempelvis anbefaler DI, at udbudsloven tilpasses, så ordregivere får større rum til at justere udbudsmaterialet undervejs i udbudsprocessen efter input fra leverandørerne i markedet – naturligvis imod en passende forlængelse af tilbudsfristen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er formelt ansvarlig for at gennemføre evalueringen, som styrelsen skal aflevere til Folketinget primo 2020.

Læs DI’s høringsvar her.

Relateret indhold