28.03.19 DI Digital Nyheder

Resultat af 5G frekvensauktion

DI er tilfredse med, at 5G frekvensauktionen i Danmark er tilendebragt. Nu kan vi gå i gang med udbygningen af 5G - til gavn for danske virksomheder.

 - I DI er vi tilfredse med, at frekvensauktionen for 5G er tilendebragt. Det er afgørende for udbygningen af 5G og dermed for danske virksomheders anvendelse af 5G,  siger Morten Kristiansen. 

For 5G har potentiale til at øge danske virksomheders innovation, effektivisere deres produktion og i sidste ende skærpe deres konkurrenceevne. Netop dette aspekt bør man fokusere på fra statslig side.

 - Regeringen kan med fordel anvende dele af provenuet fra auktionen til at understøtte, at flere anvender teknologien, fortsætter Morten Kristiansen,

I DI iværksætter vi selvstændigt en række projekter og aktiviteter med henblik på at øge danske virksomheders anvendelse af 5G.  

Relateret indhold