23.04.19 DI Digital Nyheder

IoT og 5G-roadshowet har været på landevejen

Dansk Industri medvirker i regeringens 5G-handlingsplan med et initiativ om at fremme anvendelsen af IoT og 5G.

Med oplæg og en udstillingszone til DI-konferencer får andre DI-medlemmer mulighed for konkret viden og sparring om, hvordan man kan digitalisere sin virksomhed yderligere med IoT og 5G.

I dag bruger cirka en tredjedel af danske virksomheder sensorer og IoT. Da IoT kan anvendes bredt i langt de fleste brancher, er der fortsat et stort potentiale for yderligere digitalisering baseret på IoT.

Samtidig kan en øget anvendelse af IoT fremme efterspørgslen på 5G, som i første omgang er rettet mod at understøtte IoT, men med plads til langt højere datahastighed og mindre forsinkelse. I praksis vil man kunne fjernstyre robotter og droner med 5G – dvs. i realtid.

Udstillerne er bl.a. xTel, Telia, Teracom og Huawei.

Konkret får 6 DI-konferencer besøg af roadshowet alene i foråret 2019.

Relateret