11.04.19 DI Digital Nyheder

Sammen om et digitalt Europa

Læs ugens kommentar fra Digitaliseringspolitisk chef, Christian Hannibal

Ikke alene nærmer der sig et folketingsvalg. Vi skal også have valg til Europa Parlamentet, og den dato er fastlagt. Den 26. maj 2019 åbner valgurnerne over hele landet.

EU står mere end nogensinde over for store beslutninger – men også store muligheder. Verden omkring os forandrer sig hastigt. Klimaforandringer, migration, handelskrige og international terrorisme præger den storpolitiske dagsorden.

Samtidig udvikler de digitale og teknologiske muligheder sig med en sådan fart, at hvis vi ikke finder fælles fodslag for fremtidens digitale Europa, så risikerer vi en situation, hvor befolkningens tillid til digitale løsninger forsvinder, og hvor virksomhederne ikke får de bedste rammer til at konkurrere med lande som USA og Kina om at skabe fremtidens løsninger, vækst og arbejdspladser gennem digitalisering og teknologi.

Ved at stå sammen om Europa kan vi få et stærk digitalt indre marked, der kan være katalysator for løsning af verdens udfordringer gennem teknologi og digitalisering, og hvor både borgere og virksomheder kan drage optimal nytte af de digitale muligheder.

Danmarks digitale aftryk

Danmark er EU’s mest digitaliseringsparate samfund, og vi har en stærk tradition for at lade digitalisering og teknologi løfte og lette vores hverdag og samfund. Vi har styrkepositioner for udvikling af techløsninger indenfor sundhed, administration, cybersikkerhed, klima, energi og uddannelse, der kan eksporteres meget mere i EU og resten af verden.

Vi har derfor alle forudsætninger for at gå forrest, når EU de næste fem år skal sikre de digitale motorveje i forhold til samhandel og samarbejde, som ved hjælp af teknologier som blockchain kan sikre sporbarhed, høj effektivitet og tillid mellem samarbejdspartnere. Eller når vi sammen i EU sætter en international standard for digital ansvarlighed og anvendelse af data og kunstig intelligens, der har sikkerhed, borgerens privatliv og værdighed i centrum.

DI Digital er i fuld gang sammen med regeringen og andre samarbejdspartnere at løfte danske virksomheders prioriteter i EU. Det er nu vi skal være med til at forberede den nye EU-Kommission på digitale ambitioner.

Europas succes - både nu og i fremtiden - er noget, vi skaber sammen. Den bliver formet af de værdier og kompetencer, vi deler som medlemslande, og som vi vælger at satse på. Derfor opfordrer vi på vegne af virksomhederne til, at vi står sammen om at bevare og udvikle EU som et både rigt og godt fællesskab.

Hvis I har forslag til den nye kommission eller oplever nogle udfordringer i det europæiske marked, så henvend jer gerne til DI Digital.

Læs mere om DI’s anbefalinger til et stærkt EU her.

Sammen om Europa

Danmark har brug for et stærkt Europa, hvis vi skal løse de udfordringer, vi står overfor. Læs DI's anbefalinger til Europa-Parlamentsvalget her.

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal

Relateret indhold