20.06.19 DI Digital Nyheder

Ønske til ny regering: Styrk den tekniske forskning

Dansk Industri er gået ind i en ny forskningsalliance sammen med Dansk Metal, Ingeniørforeningen IDA og Akademiet for de tekniske videnskaber ATV. Med alliancen slår vi på tromme for, at der skal flere midler til teknisk og naturvidenskabelig forskning – ikke mindst på det grønne og det digitale område.

Valgkampen er nu overstået og til trods for, at der var begrænset fokus på erhvervslivets vilkår, var der positive idéer om, at forskning kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor som samfund blandt andet i forhold til klima, velfærd og meget andet. Nu er der behov for, at den kommende regering gør alvor af det.

Ved at gå sammen fra både virksomhedernes og medarbejdernes side sender vi et stærkt signal om, at politikerne må lægge en plan, der tager erhvervslivets rolle i forskningen seriøst.

Som del af forskningsalliancen mener vi, at regeringen bør afsætte en ekstra milliard til teknisk og naturvidenskabelig forskning hvert år i årene frem mod 2022, så der i alt vil være tre mia. ekstra til forskningen på de områder. Danmark bruger i dag mindre på den slags forskning end de lande i OECD, vi normalt sammenligner os med, og det er en skam, for det er det, vi skal leve af som samfund.

I Danmark lever vi op til Barcelona-målsætningen om at investere 3 pct. af Danmarks BNP på forskning, men investeringsniveauet har nu stået stille i snart et årti. Modsat har et land som Tyskland en målsætning om at bruge 3,5 pct. i 2025, mens Sverige og Finland har opstillet mål om 4 pct. af BNP.

Vi har i dag offentlig forskning af høj kvalitet, men forskningen bør i højere grad henvende sig direkte til virksomhederne og understøtte den private forskning, så virksomhederne i højere grad kan være med til at løse nogle af de globale udfordringer, samtidig med at vi skaber arbejdspladser, vækst og dermed velstand, både om fem, ti og 20 år.

Netop nu fastlægges de næste års politiske prioriteter. Vi håber, at vi med den fælles forskningsalliance kan råbe politikerne op, så vi får mere forskning, der giver Danmark noget at leve af.  

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal

Relateret indhold