10.10.19 DI Digital Nyheder

Danmark og Frankrig sammen om den digitale dagsorden

En digital samarbejdsaftale mellem Danmark og Frankrig er netop blevet underskrevet i forbindelse med et dansk eksportfremstød i Frankrig. I en tid hvor internationale stridigheder blusser op, er dette et vigtigt skridt i den rigtige retning.

I øjeblikket foregår et kapløb på verdensplan om at være first-movers inden for kunstig intelligens, IoT, 5G og business analytics. For det er forventet, at disse teknologier vil drive væksten og samfundsudviklingen i det 21. århundrede.

Derfor har Danmark og Frankrig i denne uge underskrevet en aftale om at styrke deres samarbejde på disse områder – og potentielt på EU-niveau. For det er essentielt, at det er europæiske værdier, normer og menneskesyn, som bliver prioriteret i fremtidens teknologiske udvikling – og anvendelse. Aftalen blev underskrevet i forbindelse med det danske eksportfremstød og Kronprinsparrets besøg i Frankrig, hvor DI Digital også var medarrangør af en rundbordsdrøftelse af cybersikkerhed.

Med aftalen læner Danmark og Frankrig sig op af FN’s panelrapport om digitalt samarbejde, The Age of Digital Interdependence. Panelrapporten fokuserer på, hvordan man inkluderer menneskerettigheder i det digitale 21. århundrede. Herudover er Danmark og Frankrig også enige i EU-kommissionens kommende præsident, Ursula Von der Leyens, udtalelse om at gøre Europa klar til den digitale tidsalder.

Aftalen mellem Danmark og Frankrig skal minde os om, hvor vigtigt det er, at vi handler nu. For hvis EU fortsat vil spille en central rolle i udformningen af fremtidens samfund og forblive en global magtfaktor, bliver vi nødt til at opgive pladsen på sidelinjen, tage aktivt stilling og melde os ind i kampen om teknologisk indflydelse.

Den gode nyhed er, at vi i Europa allerede er langt fremme i forhold til persondata, digitalisering af det offentlige og robotter. Men det er vigtigt ikke at hvile på laurbærrene, hvis vi skal blive mere end et halehæng til de innovative miljøer i USA og Kina.

Derfor kan bilateralt samarbejde mellem Danmark og Frankrig være begyndelsen til noget større.

Danmark og Frankrig vil arbejde for:

· At inkludere demokratiske værdier i den digitale transformation

· At skabe fælles europæisk lovgivning, som gælder for hele det digitale marked

· At investere og implementere kunstig intelligens på national- og EU-plan

· At værne om de multilaterale aftale inden for digitalisering i en tid hvor international lovgivning og samarbejde er i opbrud

· At skabe brugervenlighed i de digitale systemer, som man implementerer

· At fortsætte internationalt samarbejde - særligt med henblik på cyberkriminalitet, som er et voksende fænomen

· At inkludere FN’s verdensmål i implementeringen af den digitale transformation og lade det være en katalysator for deres succes

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal

Relateret indhold