09.10.20 DI Digital Nyheder

DI: Digitaliseringsstrategi skal sætte fokus på privacy by design

På topmødet i Dansk Industri fastslog statsminister Mette Frederiksen, at Danmark skal have en ny digitaliseringsstrategi, som skal gælde fra 2022. Et afgørende initiativ i en ny strategi bør være at sætte krav om privacy by design i alle digitale løsninger i det offentlige.

Danmark skal have en ny digitaliseringsstrategi, og forarbejderne er i fuld gang. Det er helt afgørende at myndighederne bruger energi på at sikre fremtidens tillid til det offentliges databehandling – og at de sikrer den på en måde, hvor det ikke bliver en barriere for den digitale transformation af den offentlige sektor. Det mener Fagleder i DI for Digital ansvarlighed og cybersikkerhed, Morten Rosted Vang.

- ”Tilliden er lige nu sat på prøve. Det ser vi f. eks. med smittesporings-app’en, som endda har været igennem principielle drøftelser om privacy og datasikkerhed og har fået indsnævret funktionaliteten. Alligevel er der fortsat mistillid til, hvad der sker med data – en mistillid, der pudsigt nok bliver udtrykt på sociale medier, hvis forretningsmodel er baseret på brugernes data.”

Udviklingen af den nye strategi er således en oplagt mulighed for at tage en ”Privacy by design”-tilgang, hvor man indbygger i alle de kommende løsninger en plan for, hvordan den kan implementeres effektivt men samtidig sikre overrenstemmelse med gældende dataregler.

- ”Den digitale udvikling er i en afgørende fase, hvor de teknologiske muligheder skal vejes op imod vores grundlæggende rettigheder som borger i samfundet. Det ene kan ikke stå uden det andet. Vi har brug for en underbygget tillid til den offentlige digitalisering, men også for være innovative og lade teknologien skabe velstand og velfærd i samfundet.”

En principbeslutning i den kommende strategi om, at offentlig digitalisering og dataanvendelse altid sker med udgangspunkt i ”privacy by design” vil styrke tilliden og gøre offentlig digitalisering bæredygtig.

Samtidig vil det betyde, at den offentlige sektor går forrest og indhenter erfaringer med konsekvent anvendelse af ”privacy by design” for at modne området.

Læs hele klummen på Complidia her.

Daniel Biisgaard Rasmussen
Skrevet af:

Daniel Biisgaard Rasmussen

Relateret indhold