24.02.20 DI Digital Nyheder

Rigsrevisionen vil undersøge beslutningsprocesserne for statslige IT-projekter

Rigsrevisionen planlægger en større undersøgelse af beslutningsprocesserne for statslige IT-projekter. DI mener, at det er positivt, at det undersøges, hvordan beslutninger om indkøb af store statslige IT-projekter foregår.

Den 6. december 2019 anmodede Statsrevisorerne om en undersøgelse af beslutningsprocesser for statslige IT-projekter.

I anmodningen af undersøgelsen beskrev Statsrevisorerne, at den øgede digitalisering betyder, at IT i staten burde anses som kritisk infrastruktur på linje med f.eks. elektricitet og veje.

I øjeblikket er reglerne for statslige IT-projekter, at statslige IT-projekter over 10 mio. kr. og IT-anskaffelser over 60 mio. kr. skal risikovurderes af Statens IT-råd. Derudover skal projekter på over 60 mio. kr. forelægges i et aktstykke for Folketingets Finansudvalg.

Efter en bevilling følger Statens IT-råd IT-projekter og IT-anskaffelser fra analysefasen til ét år inde i realiseringsfasen. Frem til risikovurderingen er processen ens for alle projekter og anskaffelser.

Med undersøgelsen vil Rigsrevisionen kortlægge beslutningsprocesser i statslige IT-projekter og vurdere om selvsamme beslutningsprocesser for offentlige IT-projekter har implikationer for kvaliteten af projektet.

Derudover er formålet også at opnå læring om god praksis for beslutningsprocesser i forbindelse med statslige IT-projekter.

”Det er positivt, at vi alle kan blive klogere på, hvordan beslutninger om tilrettelæggelse og indkøb af store statslige it-projekter foregår. Selvom Danmark har haft stor glæde af årtiers digitale investeringer, så er der behov for at se på markedsrammerne for offentlig-privat udvikling af fremtidens digitale velfærdsløsninger, hvis vi skal forblive en stærk digital nation”, siger chefkonsulent, Mette Smith Thastum.

Læs Rigsrevisionens notat.

Morten Lund Jensen
Skrevet af:

Morten Lund Jensen

Relateret indhold