27.05.20 DI Digital Nyheder

Digital eksport skal hjælpe os ud af krisen

Teknologien har hjulpet os alle under COVID-19 - nu skal den få os og resten af verden ud af krisen.

I en lille åben økonomi som Danmark er vi dybt afhængige af at kunne eksportere vores varer til udlandet. Det kan de 845.000 danskere, der i skrivende stund er beskæftiget med eksport, skrive under på.

De har været hårdt presset under COVID-19, der har sat en markant stopper for den internationale aktivitet. Som konsekvens heraf har 80.000 personer allerede modtaget afskedigelse eller midlertidig hjemsendelse – indtil videre.

For selvom 80.000 er et højt tal, så er det desværre kun toppen af isbjerget.

I de næste par måneder vil ordrebøgerne på produktion, service og eksport for alvor begynde at svinde ind. For på baggrund af undersøgelser i DI’s virksomhedspanel forventes eksporten samlet at falde med 13 pct. i 2020 i forhold til 2019. Det er et fald på ca. 170 mia. kr.

Den udvikling bliver vi nødt til at være på forkant med.

Derfor har DI i denne uge fremlagt en eksportplan med 20 konkrete forslag, der skal komme konsekvenserne af COVID-19 i forkøbet og sikre, at de 845.000 danskere beholder deres job.

I planen er der særligt fokus på, hvordan teknologien på både nationalt og internationalt plan kan hjælpe virksomheder ud krisen.

For ligesom teknologien har hjulpet os under COVID-19 med webinarer, online-møder, dataanalyse, ny sundhedsteknologi og virtuel undervisning, så skal den nu få os og resten af verden ud af krisen.

Vi håber, at regeringen og Folketinget vil sætte turbo på eksporten og vinde de tabte arbejdspladser tilbage – og gerne mere til.

Digitale tiltag:

DI's eksportplan:

Nationalt plan:

·      Danske virksomheders e-eksport skal styrkes, bl.a. ved at tilføre flere midler til SMV:Digital, der gennem individuel og målrettet rådgivning hjælper danske virksomheder i gang med eksport via digitale kanaler.

EU plan:

·      En europæisk genopretningsplan og genopretningsfond skal gennem målrettede investeringer i forskning, udvikling, infrastruktur, sundhed, grøn omstilling og digital transformation bringe europæisk økonomi tilbage på normalniveauet og styrke EU’s konkurrenceevne på længere sigt.

·      EU’s industripolitik skal fremme grøn omstilling og digital transformation, så der sættes fart på udvikling af nye bæredygtige teknologier så som hydrogenteknologi, Carbon Capture and Storage og batteriteknologier. En europæisk lægemiddelstrategi med stærk repræsentation af Danmark bør være en central del. Herudover skal der være et massivt løft i digitale investeringer, herunder i 5G, cybersikkerhed og kunstig intelligens.

Globalt plan:

·      Der skal fuld fart frem på global aftale om e-handel, så vi kan få sikret de globale rammevilkår for digital handel.

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal

Relateret indhold