19.05.20 DI Digital Nyheder

Erhvervsstyrelsen udsætter endelige afgørelser på bredbåndsmarkederne

Det er blevet besluttet at ændre i tidsplanen for markedsundersøgelserne. Det betyder, at afgørelserne på engrosmarkederne for bredbånd ikke træffes som planlagt i år, men først i starten af 2021. Udkast til markedsanalyser sendes i høring en måned senere end planlagt.

Erhvervsstyrelsen har meldt ud, at de i ly af COVID19-situationens indvirkning på deres arbejde med at færdiggøre markedsanalyserne, udsætter processen. Det sker efter et ønske om at sikre tid til en fyldestgørende tilsagnsproces.

Udsættelsen medfører, at styrelsens udkast til markedsanalyser først sendes i høring omkring 1. juli 2020 og ikke som tidligere udmeldt omkring 1. juni 2020. Eftersom høringen finder sted hen over sommerferien, forlænges høringsperioden til 6 uger fra de sædvanlige 4.  

Det medfører en længere forberedelsestid for de aspirerende SMP-udbydere, der vil anvende muligheden for at afgive bindende tilsagn fremfor at blive pålagt traditionel forpligtelsesregulering i en markedsafgørelse. Selskaberne får altså nu bedre tid til at udforme eventuelle tilsagn i forhold til de konkurrencemæssige udfordringer, som udkastet på markedsanalysen identificerer.

Erhvervsstyrelsen melder, at tilsagnsmuligheden bygger på reglerne i et nyt direktiv fra EU-Kommissionens, der skal implementeres i dansk ret senest den 21. december 2020. Erhvervsstyrelsen har ikke kunne få et entydigt svar fra Kommission, hvorvidt det er muligt at notificere afgørelsesudkast, der indeholder endelige tilsagn før implementeringsdatoen.

Daniel Biisgaard Rasmussen
Skrevet af:

Daniel Biisgaard Rasmussen

Relateret indhold