16.07.20 DI Digital Nyheder

Stilhed før stormen – sommerferie i ly af en stor kommende cybersæson

Sommerferien er over os og har lagt en dæmper på aktiviteten mange steder. Som i så mange andre situationer betyder det bare ikke, at de cyberkriminelle holder fri. Sommerferien er højsæson for CEO svindel, fordi normale rutiner kan være ændret, og virksomhederne lettere kan snydes.

Året har indtil videre været meget præget af COVID-19, og det gælder også it-sikkerheden, der mange steder er blevet udfordret af nyt it-setup og ændrede procedurer. DI Digital afholdt allerede i krisens start et webinar om it-sikkerhed under COVID-19-krisen, som havde over 350 deltagere.

Efter sommerferien kan vi se frem til en sæson, hvor der er optræk til flere større initiativer, der skal styrke cybersikkerheden.

I Danmark vil DI og vores samarbejdspartnere lancere en mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, der skal skabe forretningsmæssig værdi for virksomhederne, tryghed og tillid hos virksomhedernes samarbejdspartnere og kunder og samlet set styrke it-sikkerheden og den ansvarlige dataanvendelse i Danmark.

Den nationale strategi for cyber- og informationsstrategi udløber til næste år, og den nye strategi og de nye sigtelinier for cyber- og informationssikkerheden i Danmark skal fornys. Det arbejde er så småt påbegyndt, men skal for alvor intensiveres. Fra DI’s side ser vi gerne, at arbejdet denne gang udmønter sig i nogle konkrete målsætninger for cyber- og informationssikkerhed i Danmark, der kan samle og fokusere de mange indsatser og initiativer, der arbejder for at styrke dansk cybersikkerhed.

Mange cyberindsatser i den forløbne sæson har fået livgivende økonomisk hjælp af Industriens Fonds cyberindsats, der fortsætter efter sommerferien med umindskede ambitioner om at imødegå cyberkriminalitet mod danske virksomheder.

Vender vi blikket mod Europa, er der stigende fokus på digital ansvarlighed. Kunstig intelligens skal anvendes ansvarligt, og EU vil regulere kunstig intelligens-løsninger, der kan karakteriseres som højrisikoløsninger. Samtidig kan vi formentlig se frem til en horisontal regulering af cybersikkerhed i internetforbundne produkter og cybersikkerhedscertificeringer af de første produkttyper på europæisk plan.

Vi behøver dog ikke afvente de større initiativer, der er i vente den kommende sæson, for at styrke cybersikkerheden. Vi kan indtil da alle gøre en indsats, og nyhedsbrevet er denne gang fuld af muligheder; deltag i vores konferencer og webinarer om cybersikkerhed og meld ind til nyt forskningsprojektet og til Cyber Crime Survey 2020, så vi alle bliver klogere.

Relateret indhold