04.02.21 DI Digital Nyheder

Med 5G-auktionen har man mulighed for fra start at skabe gode konkurrencevilkår

Når de danske myndigheder holder milliardauktion over 5G-frekvenserne, sætter man samtidig rammerne for 5G-markedet de næste 20 år.

Med frekvensauktionerne sættes hegnspælene for, hvordan 5G markedet kan indrettes.

Der har tidligere været en diskussion af muligheden for private net – som er endt med et kompromis, hvor der på den ene side givers relativt gode muligheder for, at industrien kan leje sig billigt ind på nødvendige 5G frekvenser, samtidig med, at de kan blive tilbageleveret til mobiludbyderne, hvis ikke de benyttes. Der er således taget hensyn til både industriel anvendelse samt til frekvenseffektivitet – men begge sider har dog givet afkald på noget.

I forhold til konkurrencen har man sat et relevant loft på frekvenserne i 3,5 GHz båndet – det såkaldte 5G pionerbånd. Det er rigtigt set politisk og stor ros til politikerne for at indtænke konkurrencen. Et loft sikrer, at én udbyder ikke bare kan opkøbe alle frekvenser og skabe et monopol.

I auktionen er der dog også det bånd, der hedder 2300 MHz, som i dag ikke er et 5G bånd. Stærke stemmer i telebranchen synes dog ikke at være i tvivl om, at det blot er et spørgsmål om tid, før dette bånd også er et 5G bånd.

Derfor har DI i høringssvaret til frekvensauktionen foreslået, at der også skabes et loft i dette bånd – for at sikre konkurrencen. Det er dog ikke imødekommet. Det er ærgerligt, for det er nu, man har muligheden for at sikre optimal konkurrence på 5G-markedet. 

Læs DI’s høringssvar over auktionsmaterialet til den kommende auktion. Læs høringssvaret her.

Stefan Roy Friis Frederiksen
Skrevet af:

Stefan Roy Friis Frederiksen