10.09.20 DI Digital Nyheder

Digitale ambitioner – også for byggeriet

Sammenlægningen af Dansk Byggeri og Dansk Industri har skabt den suverænt største erhvervsorganisation i Danmark, som fremover kan tale med endnu større politisk tyngde. Samtidig banes vejen for, at ambitionerne for byggeriets enorme digitaliseringspotentiale kan udfoldes endnu mere med blandt andet robotter og IoT.

Tilførslen af ekspertise fra Dansk Byggeri er til glæde for hele DI’s medlemsskare, der fremover kan nyde godt af en stærkere politisk organisation, som kommer endnu tættere på sine medlemmer.

Det er også til glæde for hele digitaliseringen af Danmark og særligt for digitaliseringen af byggebranchen og byggeriet. Sammenlægningen medfører et tættere samarbejde mellem bygge- og teknologivirksomheder, og dermed kan byggeriet i endnu højere grad gøre brug af digitale løsninger.

For at blive klogere i fællesskab, inviterer Dansk Industri virksomheder, myndigheder, organisationer og borgere med til folkehøring den 22. september i Aarhus om netop Bæredygtige byer og boliger med tech.

Digitalisering af byer og boliger har et stort potentiale for at understøtte vækst, inklusion og bæredygtighed og kan medvirke til nye måder at organisere, bygge, udvikle og leve i byen på.

Vi spørger: Hvordan skal vores bæredygtige lokalsamfund se ud i 2030, og hvad er vigtigt at indtænke her i forhold til brugen af teknologier i infrastruktur, bygninger og sammenhængen mellem by og land?  

Lad os ses i Aarhus, så vi sammen kan skabe nye digitale ambitioner for fremtidens byer og boliger med tech der tæller.

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal

Relateret indhold