DI Energi Analyser

Strategiplan 2018-2020

DI Energis mission er at sikre optimale rammevilkår for energibranchen, at styrke medlemmernes forretning i ind- og udland samt at skabe sammenhæng og synlighed for branchen.

DI Energis strategiplan beskriver tre politiske mærkesager samt en række pejlemærker, som DI Energi arbejder for frem mod 2020.

Mærkesagerne

En effektiv energiomstilling sætter fokus på et teknologineutralt, konkurrencedygtigt energisystem. Der lægges vægt på at understøtte den grønne omstilling, bl.a. i en ambitiøs energi- og klimapolitik, hvor EU’s kvotesystem skal udgøre fundamentet.

Stærke kompetenceplatforme skal sikre en effektiv sammenhæng hele vejen fra forskningsstadiet til kommercialisering og eksport. Det skal bidrage til et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft inden for energiindustrien.

Øget eksport og internationalisering skal skabe fokus på de danske løsninger blandt udenlandske investorer og kunder samt fremme eksporten. Yderligere skal eksportbarrierer for dansk energiteknologi og -services identificeres og fjernes.

Pejlemærker

Alle tre mærkesager understøttes af pejlemærker med konkrete mål, heriblandt for investeringer i forskning og udvikling, eksport af dansk energiteknologi og -services samt Danmarks placering i en europæisk sammenhæng for energieffektivitet, vedvarende energi og forsyningssikkerhed.

Vision og mission

DI Energis vision er, at Danmark er hjemsted for verdens mest kompetente og konkurrencedygtige energibranche.

DI Energis mission er at sikre optimale rammevilkår for energibranchen, at styrke medlemmernes forretning i ind- og udland samt at skabe sammenhæng og synlighed for branchen.

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk

Relateret indhold