DI Energi Analyser

Eksport af energiteknologi og -service 2020

I 2020 udgjorde Danmarks eksport af energiteknologi og -service 106,7 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 2019 på 13 pct. 2019 var et særdeles godt år for eksport af energiteknologi- og service. Sammenlignes udviklingen fra 2018 til 2020 er eksporten af energiteknologi og -service faldet med 2,5 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,7 pct. af den samlede danske vareeksport i 2020, hvilket er en tilbagegang sammenlignet med 2019 på 1,9 procentpoint.

Relateret indhold