DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 3. kvartal 2019

Det seneste kvartal har budt på på svingende priser på tværs af brændselskomplekset. Fra april til juni har prisen på el, naturgas og kul været faldende.

Olien nåede derimod kortvarigt, at være den dyreste energiform i juni, men prisen på el er siden steget, og blevet den dyreste energiform. Et overskud på hydrobalancen har sat et nedadgående pres på elprisen, mens øget spændinger i mellemøsten har forøget usikkerheden om udbuddet af olie. For gas opleves der stærkt aftagende priser, da gaslagrene er ved at være fyldte. Kvoteprisen nåede op på ca. 30 Euro pr. ton i juli, hvilket er det højeste siden indførelsen.

 

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold