DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger 3. kvartal 2020

Overordnet set har der været et vendepunkt for energiprisernes nedadgående ten-dens, som opstod i månederne efter de første udbrud af COVID-19 og nedlukningen af mange europæiske lande. Maj var for alvor måneden, hvor samtlige energityper oplevede større eller mindre stigninger.

Rich Text

Relateret indhold