DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 2. kvartal 2020

Det seneste kvartal har budt på faldende priser på tværs af brændselskomplekset. Efterspørgslen efter energi er faldet dratisk som følge af COVID-19, og IEA forudser, at det globale elforbrug vil falde med 5 pct., hvilket er det største fald siden Depressionen i 1930’erne. Samtidig vurderes det, at det globale forbrug af kul og naturgas vil falde henholdvis 8 pct. og 5 pct., hvilket skaber store fald i energipriserne.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold