DI Energi Analyser

Statistisk overblik - virksomhedernes energiomkostninger - 2. kvartal 2021

I 2. kvartal 2021 fortsætter den opadgående tendens i energipriserne efter den kraftige nedgang som følge af COVID-19 og nedlukningen af mange europæiske lande. Alle energityper stiger i pris i 2. kvartal 2021. Særligt elprisen øges betydeligt.

Elprisen stiger som følge af en udfordret hydrobalance samt øget eksport af el mod syd til højere priser. Derudover medvirker stigende kul- og naturgaspriser samt høje kvotepriser også til stigende elpriser.

Olieprisen stiger fortsat grundet en voksende efterspørgsel, der overstiger udbuddet. Kulprisen stiger grundet lavere produktion af el på vandkraftværker, hvilket øger efterspørgslen på kul. Gasprisen fortsætter den opadgående trend, da lavere gaslagrer medfører, at udbuddet har svært ved at følge efterspørgslen, som presser prisen op.

Kvoteprisen stiger som følge af højere gas- og kulpriser. Samtidigt øges kvoteprisen med udsigterne til Kommissionens introduktion af nye mekanismer på kvotemarkedet, som kan tilbageholde kvoter.

Relateret indhold