27.08.18 DI Handel Nyheder

Virksomheder får mindre bøvl med gevinstafgift

MARKETING: Som en del af en aftale om sanering af erhvervsafgifter mellem regeringen, De Radikale og Dansk Folkeparti hæves gevinstafgiften på 17,5 pct. fra en bagatelgrænse på 200 kr. til 750 kr. Det betyder, at marketing og alle andre, der arbejder med konkurrencer og spil kan udlodde gevinster op til 750 kr. uden at skulle bøvle med at rapportere en forældet erhvervsafgift til Skat.

- DI har gennem de sidste par år arbejdet for, at afskaffe denne fnidderafgift, da både virksomheder og skattemyndigheder kan bruge deres ressourcer på noget mere meningsfyldt. For næsten alle virksomheder har på et tidspunkt haft en konkurrence i et nyhedsbrev, på deres website eller de sociale medier, der har ramt muren på de 200 kr., siger sekretariatsleder Sune K. Jensen fra DI Turisme og Oplevelsesøkonomi. 

Både virksomheder og skattemyndigheder har brugt uforholdsmæssig meget tid på at håndtere gevinstafgiften, også kaldet ”bamseafgiften”. Virksomhederne har skulle rapportere en præcis opgørelse på farve, størrelse og pris i frihandel mv. til Skat, og det har reelt kun indbragt småbeløb.

DI’s udregninger viser en forældet prisudvikling

Beløbsgrænsen for hvornår der skal betales afgift af en gevinst stammer fra ’Lov om afgifter ved lotterispil’ helt tilbage fra 1956, men havde beløbsgrænsen fulgt den almindelige prisudvikling, ville beløbet ifølge beregninger fra DI i dag svare til 2.750 kr.  

- Det har hele tiden været intentionen med loven, at mindre gevinster skulle fritages for afgiften, og efter over 60 år, hvor der ikke er ændret i beløbsgrænsen, er det også på høje tid, at der er gjort noget ved gevinstafgiften til glæde for danske virksomheder, slutter Sune K. Jensen.

Liv Thøger-Aldahl
Skrevet af:

Liv Thøger-Aldahl

Relateret indhold