Efter ny EU-dom skærpes kravene til, hvordan hjemmesider skal indhente cookiesamtykke fra deres besøgende.

02.10.19 DI Handel Nyheder

Slut med cookies på første sidevisning

Kravene til hvordan hjemmesider skal indhente cookiesamtykke fra deres besøgende skærpes efter EU-dom, skriver advokat Heidi Højmark Helveg.

Siden 2011 har vi skulle forholde os til den såkaldte cookiebekendtgørelse, hvori det mest omdiskuterede afsnit handler om indhentningen af samtykker:

”Brugeres viljetilkendegivelse står helt centralt i indhentningen af et samtykke (…)”

En viljestilkendegivelse kan være mange ting, herunder eksempelvis:

- Afkrydsning af en boks, klik på en knap eller udfyldelse af en formular i sammenhæng med relevant information på en tjeneste

- Aktiv brug af en tjeneste, hvor det må forventes, at brugeren er informeret om, at der vil ske lagring af eller adgang til oplysninger (såfremt dette ikke er afslået).

Store sværdslag blev slået fra internetindustriens side for at få det sidste punkt med. Selv brugte jeg parkeringsanalogien, som den efterhånden blev kaldt, hvor billedet var, at på samme vis som at man ved parkering på en parkeringsplads reguleret efter privatretlige regler er bundet af de regler, der står på skiltet ved indgangen til parkeringspladsen, er man også ved ”indkørsel” på en hjemmeside bundet af de regler, der er tydeligt markeret ved ”indgangen”.

Dette ændres ved ny EU-dom.

Læs også: Den nye spamvejledning i ni punkter

Det ”passive” samtykke gælder ikke

EU-domstolen har endelig taget stilling til kravene til dette samtykke.

Sagen handler om den tyske virksomhed Planet49, der havde afholdt en internetkonkurrence, hvor de havde bedt om aktivt samtykke til direkte markedsføring, men hvis man ville slippe for tracking-cookies, skulle man aktivt fjerne et hak i en boks. Samtykket til direkte markedsføring var et krav for at deltage i konkurrencen, men det var samtykket til tracking-cookies ikke.

EU-Domstolen kommer med tre vigtige pointer i dommen:

1. Et samtykke er ikke gyldigt, hvis man som bruger skal vælge et forudafkrydset felt fra, for at nægte at give sit samtykke. Tavshed, forudafkrydsede felter og inaktivitet kan ikke udgøre et samtykke. Der skal en aktiv handling til.

2. Cookie-reglerne gælder uanset om der behandles persondata eller ej i de cookies, der sendes til brugernes devices, og som anvendes til opsamling af data.

3. Det er et krav, at der i en cookie-politik oplyses om cookiernes funktionsvarighed (eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum) og om, hvorvidt tredjemand har mulighed for at få adgang til disse cookies eller ej.

EU-Domstolen er meget klar i sin afvisning af det ”passive” samtykke. Der skal et AKTIVT samtykke til, hvis man vil bruge andre cookies end de teknisk nødvendige cookies, og det kan ikke været aktivt, hvis man selv skal fjerne et hak i en boks. Forventningen om, at brugeren har set teksten, er ikke nok. Det skal objektivt kunne afgøres, om brugeren har givet sit samtykke.

Læs også: Undgå ulovlig brug af billeder

Hvad nu?

Dommen giver anledning til en grundig screening af alle hjemmesiders cookies. Der skal indsættes aktive samtykke-løsninger, der skal blokeres for cookies ved første sidevisning (medmindre man har et samtykke fra tidligere besøg), og teksterne skal opdateres, så det sikres at man har de nødvendige oplysninger om varighed og tredjeparters adgang med.

Den 16. januar 2020 kan du blive klædt på til at vurdere, hvorvidt jeres cookieløsning lever op til reglerne med inputs til at implementere de nødvendige ændringer for at etablere et cookie-setup, der overholder de gældende regler på området til vores brainy breakfast, hvor vi har inviteret  Erhvervsstyrelsen samt Danmarks førende eksperter indenfor cookie-området. Det er gratis for DI medlemmer at deltage.

Læs mere og tilmeld dig her: Brainy Breakfast: Forstå de nye stramninger for cookie-samtykke

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Skrevet af:

Heidi Højmark Helveg

Relateret indhold