Hjælp ved urimelige udbud

Oplever du udbud, hvor der bliver stillet urimeligt høje krav til for eksempel tilbudsmaterialet eller den dokumentation, der skal leveres?

Få juridisk hjælp

DI har indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaerne LETT, Bird & Bird og Rønne & Lundgreen om to timers gratis udbudsrådgivning til DI-medlemmer.

Gennem DI's tilbud om gratis udbudsrådgivning gives der mulighed for at drøfte virksomhedens konkrete udfordringer ved et udbud.

DI gør medlemsvirksomhederne opmærksom på, at advokatfirmaet kun yder gratis rådgivning i de to første timer. Efter forbrug af de to første timer skal medlemsvirksomheden aftale særskilt procedure og timeafregning med advokatfirmaet, som er DI uvedkommende. 

I løbende dialog  

DI Rådgiverne tager dialogen med den offentlige udbyder for dig og hjælper med at finde frem til bedre en løsning. Vi tager løbende udbud med urimelige krav op med udbyderne – og ofte lykkes det at få reduceret kravene og det ressourceforbrug, der skal anvendes på tilbuddene.

Mange opgaver bliver desværre stadig udbudt som offentlige udbud, så alle interesserede virksomheder kommer til at udarbejde det fulde tilbudsmateriale. Ofte stiller de offentlige indkøbere også store krav til indholdet af tilbudsmaterialet. Gentagne gange ser vi, at der reelt bliver stillet krav om, at man leverer en stor del af selve løsningen allerede i tilbuddet. Det er meget udbredt i forbindelse med kommunikationskampagner og it-rådgivning, men opleves af alle rådgivere.

Indkøberne lytter, når branchen taler

I DI Rådgiverne besøger vi året rundt indkøbere i kommuner, styrelser og offentlige institutioner for at få dem til at købe rådgivning på en bedre måde. Derudover tager vi løbende dårligt tilrettelagte udbud op med de offentlige udbydere. Det er vores indtryk, at indkøberne lytter til os og ofte justerer i udbudsmaterialet, når de bliver klar over, hvilken effekt det har på virksomhederne. Dialogen med indkøberne skaber generelt bedre forståelse for, hvordan indkøb kan tilrettelægges, så de ikke giver så høje transaktionsomkostninger.

Kirsten Alkjærsig

Kirsten Alkjærsig

Fagleder

  • Direkte +45 3377 3569
  • Mobil +45 2465 8422
  • Send e-mail