27.02.18 DIB Blog

Blog: Læg bilafgifterne om – men i ét hug

Direktør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen i DI, blogger på baggrund af Det Økonomiske Råds anbefaling om lavere bilafgifter som klimaværktøj.

I en ny analyse fra Det Miljøøkonomiske Råd anbefaler vismændene, at bilbeskatningen i Danmark halveres. Registreringsafgiften og den grønne ejerafgift bør således afskaffes og i stedet afløses af en kørselsafgift på biler. Der er rigtig gode takter i vismændenes forslag.

I 2015 fremlagde DI og Bilbranchen et politisk udspil i samarbejde med FDM og De danske Bilimportører. I udspillet påpegede vi netop, at beskatningen af personbiler i Danmark er nærved det tredobbelte af, hvad de samfundsmæssige omkostninger ved bilismen kan berettige. Vi foreslog i stedet, at registreringsafgiften og den grønne ejerafgift blev erstattet af en lavere afgift, der blev opkrævet løbende og var baseret på bilernes miljø- og sikkerhedsmæssige egenskaber.

Sidenhen har vi fået ikke mindre end tre sænkninger af registreringsafgiften. Sænkningerne er isoleret set glædelige og har bidraget til, at danskerne i dag i højere grad køber bedre biler til gavn for miljø og trafiksikkerhed. Men prisen for de tre sænkninger har været høj for landets bilforhandlere.

Hver gang afgiften sænkes med et fingerknips, falder værdien af bilforhandlernes lagre af biler nemlig tilsvarende. De sidste tre år med hundredvis af millioner kroner i tab for forhandlerne. Og udover store tab på lagrene måtte branchen også i 2017 se salget af biler stå nært ved stille i tre måneder på grund af diskussioner om omlægningen, der blev ført i fuld offentlighed.

Bilbranchen og DI bakker op om vismændenes anbefaling af at sænke bilbeskatningen betragteligt. Og vi bakker også op om, at kørselsafgifter på sigt er en ideel måde i stedet at inddrive afgiften på. Men teknologien til at opkræve kørselsafgifterne er endnu ikke på plads, og vil være samfundsmæssigt for dyr at implementere i forhold til gevinsterne.

I stedet har vi brug for en omlægning, hvor bilafgifterne er lavere end i dag, opkrævet løbende og afhængig af bilens miljø- og sikkerhedsmæssige egenskaber. Men omlægningen skal gennemføres én gang for alle – i ét hug.

I mange år har der på Christiansborg været en tradition for, at bilafgifter er noget, man taler om bag lukkede døre. Og at den dag, man ændrer på afgifterne, kommer det af respekt for branchen som en tyv om natten. Den tradition skal vi tilbage til.

Læs også: DI: Vi er stærkt imod nationale CO2-afgifter

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold