05.02.19 DIB Blog

Blog: Global WTO-aftale for digital handel i sigte

Når 76 WTO-medlemmer har skrevet under på en erklæring om at ville forhandle om en global WTO-aftale for digital handel, er første skridt taget til at nå en milepæl, der kan åbne globale markeder for danske SMV’er, blogger underdirektør Peter Thagesen, DI.

De globale eksportmarkeder rummer store vækstmuligheder, og markederne kan give danske SMV’er et afsæt for at udvikle sig til store virksomheder. Alligevel er de fleste SMV’er stadig tøvende med at eksportere til markeder uden for EU.

Det skyldes ikke mindst, at der kan være store omkostninger forbundet med transport og efterlevelse af told- og tekniske regler, når man eksporterer til lande, som ikke er en del af EU’s indre marked.

Heldigvis går det den rigtige vej. Ifølge verdenshandelsorganisationen WTO er transport- og transaktionsomkostninger ved international handel faldet med 15 pct. de sidste 20 år. Nye digitale teknologier vil gøre endnu billigere og lettere at handle på tværs af landegrænser. Allerede i dag ser vi, at SMV’er har fået større adgang til vækstmarkeder, der hidtil har været uden for rækkevidde.

I de kommende år vil de nye digitale teknologier - såsom e-handelsplatforme og blockchain transformere international handel. Den teknologiske udvikling vil gøre det billigere og lettere for danske SMV’er at komme ud på de globale markeder.

Læs også: Fem teknologier, som kan booste SMV’ers eksport

Digitale handelshindringer står i vejen

Et væsentligt aberdabei er dog, at de eksisterende WTO-regler for digitale handelsstrømme stammer fra 1995, hvor internettet stadig var i sin spæde start. De er ikke holdbare i dag, og i fraværet af internationale regler har lande verden over forsøgt at beskytte deres tech-industrier gennem nye typer af handelshindringer.

Det er blandt andet strikse administrative krav i forhold til e-handel, begrænsninger på ind- og udførsel af handelsrelaterede data og krav om at opbevare data på lokale servere.

Derfor var det et vigtigt skridt, da 76 WTO-medlemmer - som står for ca. 90 pct. af verdenshandlen - på det netop afholdte årsmøde i World Economic Forum underskrev en erklæring om, at de vil starte forhandlinger om WTO-regler for digital handel.

Den første forhandlingsrunde forventes at finde sted i marts 2019, og med ved bordet sidder store spillere som EU, USA, Kina og Japan. Lykkes det at indgå en global aftale for digital handel, vil der være tale om en milepæl, da klare og ensartede internationale regler er afgørende for, at virksomhederne kan indfri det fulde potentiale i den digitale økonomi.

I erhvervslivet har vi derfor en opgave i forhold til at sikre, at der tilstræbes et højt ambitionsniveau, og at så mange WTO-medlemmer som muligt tilslutter sig aftalen.

SMV’er skal selv med på vognen

De nye digitale muligheder kan dog også udlægges som en alvorlig trussel. Virksomheder, der ikke griber dem, får det svært i den globale konkurrence.

Vil man høste gevinsten af de nye muligheder, kræver det, at man investerer i nye teknologier og omstiller virksomheden til at begå sig på et international marked, hvor der vil blive ændret på, hvordan der handles, hvem der handler, og hvad der handles.

Eksempelvis foregår en stærk stigende del af international handel via webshops og e-handelsplatforme. Gennem nye online markedspladser kan SMV’er uden fysisk tilstedeværelse sælge og markedsføre deres varer og tjenesteydelser på fjerntliggende eksportmarkeder.

Danmark har længe været digital frontløber, og vi ligger også i top, når det gælder virksomhedernes evne til at integrere digitale teknologier i deres forretningsmodel. Flere år i træk har Danmark stået øverst på skamlen, når EU-Kommissionen har offentliggjort den seneste opdatering af Digital Economy and Society Index.

Det giver dansk erhvervsliv gode forudsætninger for at realisere potentiale i nye digitale teknologier, men vi skal passe på, at det ikke bliver en sovepude. De lande, vi normalt sammenligner os med, haler ind på os. Det samme gør vækstlande som Kina og Indien, der investerer massivt i digitalisering i disse år.

Det er derfor positivt, at den danske regering forventes at lancere en national strategi for kunstig intelligens i foråret 2019. I de kommende år er det vigtigt, at der fastholdes et højt ambitionsniveau, og at der lanceres tilsvarende strategier for e-handel, blockchain, kunstig intelligens, Internet of Things og 3D-printning. 

Peter Dige Thagesen

Peter Dige Thagesen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3752
  • Mobil +45 2949 4569
  • E-mail pth@di.dk

Relateret indhold