25.01.19 DI Business Blog

Blog: Reduktion af arbejdsulykker starter i direktionen

Her er 4 råd til dig, der vil se resultater af virksomhedens arbejdsmiljøindsats i 2019, blogger arbejdsmiljøchef Anders Just Pedersen.

På danske virksomheder er det arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøloven overholdes. Kendte regler og procedurer for sikkerhed er den første forudsætning, men gør det ikke alene. Der er en direkte sammenhæng mellem sikkerhedskultur og ulykkesfrekvens.

Skal ulykkeskurven for alvor knækkes, kræver det en værdibaseret kultur. Den starter med lederskab og ledelsesfokus. Med synlig og vedvarende fokus på hvilken sikkerhedskultur, der ønskes. Lederen går forrest og er rollemodel. Det, lederen giver fokus, udvikles og vil bane vejen for medarbejderinvolvering.

Ingen kan forudse alle de situationer, der opstår på en arbejdsdag. Der opstår til tider situationer, hvor ansatte skal forholde sig til nye situationer, eller hvor medarbejderen i misforstået tjeneste tilsidesætter egen sikkerhed for ikke at sænke produktionen eller lignende hensyn. I den slags situationer er det en grundlæggende forståelse for sikker adfærd, der tæller.

Her er mine 4 råd til dig, der vil se resultater af virksomhedens arbejdsmiljøindsats i 2019:

1. Sæt ambitiøse mål for, hvordan din virksomhed forebygger arbejdsulykker og sørg for, at ambitionen er forankret i den øverste ledelse. En forudsætning for succes er, at ledelsen går forrest, mener det, og viser det.

2. Brug tid på at konkretisere, hvad god sikkerhedskultur er hos jer, så ingen er i tvivl om, hvad bedste praksis er. Inddrag ledere og medarbejdere i processen, så retningslinjerne giver mening.

3. Gør det synligt, hvad der konkret forventes af mellemlederen og hvad der forventes af medarbejderne. Lav procedure for, hvordan I følger op og fører tilsyn med at ovenstående efterleves.

4. Hav faste procedure for at spotte tilløb til ulykker og for at behandle dem, herunder kendte kommandoveje for at få rettet fejl og mangler.

En systematisk tilgang til arbejdsmiljø sikrer, at nye procedurer bliver integreret i hverdagen.

Kulturændringer sker ikke over natten, og der findes ikke noget quick fix til at undgå arbejdsulykker. Det starter med lederskab med udgangspunkt i topledelsen, som langsomt udvikles til medarbejderengagement.

Påtal og påskøn. Gevinsten ved en god sikkerhedskultur går videre end reduktionen af ulykker – det giver også færre stop i produktionen, bedre kvalitet og et godt image.

Hør meget mere om arbejdsmiljø, når DI afholder konference tirsdag 5. marts på Hindsgavl Slot i Middelfart

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret