27.08.19 DIB Blog

Slå koldt vand i blodet, når det gælder erhvervsfremmesystemet

Siden 1. januar i år har vi haft et nyt erhvervsfremmesystem, der har virksomhedernes behov i centrum. Nu bør alle kræfter forenes om at støtte systemet til bedst muligt at imødekomme de lokale virksomheder, blogger direktør Kent Damsgaard.

Hen over sommeren er debatten om erhvervsfremmesystemet blusset op igen – det store spørgsmål er, om vi nu har det rigtige og bedste tilbud til virksomhederne? I DI er vi naturligvis altid glade for, at man kerer sig om virksomhedernes ve og vel,  men vi taler om et system, som for kun et halvt år siden gennemgik en omfattende omlægning. Det nye system viser gode takter, og alle kræfter bør nu forenes om at støtte systemet til bedst muligt at imødekomme de lokale virksomheder.

1. januar trådte den nye lov om erhvervsfremme i kraft. Den sætter rammerne for et system, der hvert år koster mere end 4,5 mia. kr. og dækker over forskellige former for offentlig vejledning og hjælp til virksomheder. Formålet er at hjælpe virksomhederne med at skabe mere velstand og flere arbejdspladser i Danmark. Det kan ske gennem en hjælpende hånd med digitalisering af virksomheden, vejledning om hvordan man håndterer et ejerskifte eller noget helt tredje.

Læs også: Generationsskifteafgifte er afgørende for lokale arbejdspladser

Virksomhederne er i centrum

Med den nye lov fulgte en helt ny struktur, som skulle gøre op med mange års overlappende indsatser. Det gamle system havde udviklet sig til et uoverskueligt udbud af aktiviteter, som kommuner, regioner og staten stod bag. Det var et virvar af tilbud, fordi der ikke var nogen koordinering på tværs af landet - og ej heller mellem de tre politiske niveauer. Kort sagt skabte systemet ikke tilstrækkelig værdi for virksomhederne, og derfor tog vi godt imod forslaget om en ny forenklet struktur.

Siden 1. januar i år har vi haft et nyt erhvervsfremmesystem, der har virksomhedernes behov i centrum. Rent faktisk bliver det slået fast med syvtommersøm allerede i lovens første paragraf, hvor der står, at offentlig erhvervsfremme sigter mod at ”forbedre rammevilkårene for at starte, udvikle og drive virksomhed i og ud fra Danmark med fokus på virksomhedernes behov”. Og det gælder alle virksomheders behov – herunder også de mange små og mellemstore virksomheder.

Lokal tilpasning – national koordinering

I det nye system spiller kommunerne en helt central rolle for at sikre lokal forankring og ikke mindst sikre en landsdækkende koordinering mellem lokale og nationale indsatser. Udgangspunktet er lokalt med syv erhvervshuse med seks filialer, der dækker Danmark geografisk fra Nykøbing Mors i nord til Vojens i syd, over Vordingborg på Sjælland til Rønne på Bornholm.  Alle er de styret lokalt af ildsjæle, der vil deres region det bedste. Og til at supplere og koordinere det lokale er der nedsat en national erhvervsfremmebestyrelse med fokus på at skabe vækst og velstand i alle dele af Danmark. Det sker ved at udmønte knap 500 mio. kr. årligt på en måde, der sikrer lokale hensyn i tæt dialog med erhvervshusene og undgår overlappende indsatser.

Evaluering i 2021

Alt i alt har vi nu fået et system med et langt større fokus på virksomhederne og deres behov – og det er godt. Systemet balancerer behovet for lokal tilpasning og national koordinering på tværs af indsatser - det gør, at vi får mest mulig effekt for pengene.

Den nye lov om erhvervsfremme blev til efter mange års grundigt forarbejde og meget debat. Efter mange års uro omkring erhvervsfremmesystemet er det vigtigt, at vi reelt giver det nye system en chance for at virke og føre de gode intentioner ud i livet. For vi ser rigtig mange gode takter rundt om i landet.

Vi skylder virksomhederne, at de ved, hvad de kan regne med – og det skylder vi i høj grad også de mange medarbejdere og ildsjæle, som hver dag brænder for at gøre en positiv forskel for virksomhederne. Derfor er det DI’s klare opfordring, at man slår koldt vand i blodet. Lad reformen virke, og så kan vi i 2021 evaluere, hvordan det er gået, så man der kan tilpasse systemet, hvis det skulle blive nødvendigt.

Her og nu gælder det om at komme ud til virksomhederne og møde deres behov. Og her er nok at gøre. DI har netop offentliggjort en ny undersøgelse med svar fra over 7.300 virksomheder, som viser, at der venter en stor opgave. Både med at sikre lokalt tilpassede løsninger og med at nå ud til især de mange små og mellemstore virksomheder.

Det er den opgave, alle nu bør fokusere på.

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold