09.09.19 DIB Blog

Virksomhederne har talt

DI har netop for tiende gang lanceret den største og mest omfattende undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Der er sket meget på ti år. Virksomhederne oplever, at vilkårene i de fleste af landets kommuner er blevet væsentligt bedre, blogger Kent Damsgaard, direktør i DI.

Er din virksomhed tilfreds med det lokale erhvervsklima? Hvis svaret er ja, er din virksomhed blandt de mere end 60 pct. af virksomhederne rundt om i landet, der oplever, at de bliver mødt af en erhvervsvenlig kommune. Det er markant flere end for ti år siden. Samtidig er andelen af utilfredse virksomheder næsten halveret. For ti år siden var hver femte virksomhed utilfreds med erhvervsvenligheden i deres hjemkommune. I dag er det godt hver tiende.

I DI er vi meget glade for den udvikling. Det er nemlig helt afgørende, at virksomhederne har et godt lokalt afsæt. Så er de bedre rustet til at klare sig, når de skal konkurrere med virksomheder i resten af verden.

Samtidig er det utroligt vigtigt for lokalsamfundene, at virksomhederne i området klarer sig godt. I DI har vi beregnet, hvad virksomhederne og deres medarbejdere bidrager med i kroner og ører til samfundet. For en typisk kommune er det godt 3 mia. kr. om året. For det beløb kan man f.eks. undervise 11.000 elever i folkeskolen, have 2.400 social- og sundhedsmedarbejdere og 1.00 politibetjente ansat i området samt bygge 9 km. motorvej. Hvert år.

Læs også: LE: Ikast Brande Danmarks bedst erhvervskommune

Kommunerne opper sig

I erhvervsklimamålingen rangerer vi kommunerne. Ranglisten har skabt opmærksomhed om virksomhedernes vilkår.  Nogle år efter vi kom med den første måling, talte jeg med en borgmester, der gav udtryk for, at han i første omgang syntes, at målingen var temmelig træls. Men sidenhen har han ændret holdning. For som han sagde: ”I fik jo vækket os. For vi snorksov på erhvervsområdet”.

Nogle kommuner synes selvfølgelig, at det er træls med målingen, men heldigvis oplever jeg, at rigtig mange kommuner bruger målingen til at søge inspiration hos andre kommuner. Næsten halvdelen af landets kommuner har været på besøg hos Ikast-Brande for at høre, hvad de gør for år efter år at blive landets bedste erhvervskommune.

Når virksomhederne er blevet mere tilfredse med erhvervsklimaet, kan det også tilskrives de mange initiativer, som kommuner rundt om i landet har iværksat på erhvervsområdet. Det handler om alt lige fra kommuner, der har afskaffet dækningsafgiften, til kortere sagsbehandlingstider, faste kontaktpersoner i jobcentret og lokalplaner, der skaber plads til erhvervsudvikling.

As good as it gets?

Kan erhvervsklimaet overhovedet blive bedre? Ja, det er jeg overbevist om! I de bedste kommuner giver otte ud af ti virksomhedsledere deres kommune en glad smiley og vil gerne anbefale andre virksomheder at slå sig ned i kommunen. Så der er bestemt noget at stræbe efter.

Jeg håber, at kommunerne også fremover vil søge inspiration hos hinanden. Det kan eksempelvis være hos  kommuner som Ringkøbing, Middelfart og Næstved, der målrettet har arbejdet for at styrke erhvervsklimaet. Og der er stadig kommuner, hvor erhvervsmindsettet kan blive bedre.  Der er stadig for mange virksomheder, der eksempelvis oplever, at sagsbehandlingen er alt for langsom, eller at  jobcentret ikke har en god forståelse for deres behov.

De bedste erhvervskommuner ser virksomhederne som kunder og samarbejdspartnere. Og glade kunder er jo ofte gode ambassadører, der kan være med til at tiltrække andre virksomheder til kommunen. Og dermed flere arbejdspladser, mere vækst og mere udvikling til området. Stærke kommuner har brug for stærke virksomheder. Og omvendt.

Læs også: Thisted hopper højt i erhvervsvenlighed

Fakta

FAKTA OM LOKALT ERHVERVSKLIMA 2019

 

·         Ikast-Brande løber med  titlen som den mest erhvervsvenlige kommune i 2019, mens Herning kommer ind på en andenplads og Ringkøbing-Skjern på en tredjeplads. 

·         I år udmærker Thisted, Silkeborg, Skive og Lemvig sig og rykker ind i top ti.

·         22.500 virksomheder har i perioden april-maj modtaget spørgeskema om erhvervsvenligheden i deres kommune. 7.332 virksomheder har deltaget i undersøgelsen.

·         Svarene repræsenterer 370.000 arbejdspladser inden bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service.

·         Virksomhedsledernes bedømmelser vejer to tredjedele af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistik som skat, sagsbehandlingstid og uddannelsesniveau mv.

·         93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre ø-kommuner  - Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø - indgår ikke.

·         Læs mere her: www.di.dk/le

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold