09.02.20 DI Business Blog

EU-Kommissionens globale ambitioner bør bygge på fri og fair konkurrence

Hvis Europa bygger sin industristrategi på at gøre den grønne omstilling og digitale transformation til en vækstdagsorden, har vi rigtig gode chancer for at vinde, blogger direktør Thomas Bustrup, DI. På baggrund af EU-Kommissionsformand Ursula von der Leyens udmelding om, at kommissionen skal være "geopolitisk".

EU-Kommissionsformand Ursula von der Leyen har sat sine kommissærer til at løse nogle af vor tids helt store globale samfundsmæssige udfordringer.

Det handler om at få vendt klimakrisen. Om at Europa får det optimale ud af digitaliseringen. Om at tage vare på europæernes velstand. Om at sikre Europas plads i verden. Og de opgaver har hun bedt sine kommissærer løse med blikket stift rettet på europæiske værdier, social tryghed, lov og orden og FN’s Verdensmål.

Opgaven er enorm, men i DI er vi enige i, at den skal løses. Heldigvis er danske virksomheder også helt klar til at lægge skulderen til og bidrage. Både fordi de kan levere produkter og services, der gavner samfund, klima og miljø, men også fordi det giver god forretningsmæssig mening og ovenikøbet skaber velstand og arbejdspladser i Danmark.

Det helt afgørende bliver, hvordan Kommissionen griber opgaven an.

I DI mener vi, at Kommissionen skal tage udgangspunkt i det, der har gjort og stadig gør Europa stærk: Vores store indre marked, hvor fri og fair konkurrence gør det nemt for virksomheder at skalere deres forretning til 20 millioner virksomheder og 500 millioner mennesker.

Det er det indre marked, der skal gøre det muligt at skalere grønne løsninger og digitalt innovative produkter og services til hele Europa. Derfor arbejder DI for, at også denne Kommission påtager sig opgaven med at sikre, at det indre marked ikke sander til i tekniske barrierer for handel med varer og tjenester, der skævvrider den fri konkurrence i EU.

Vores indre marked er også det, der gør Europa til en global, handelspolitisk supermagt og vores samfund velstående. Den geopolitiske situation og amerikansk og kinesisk aktivisme udfordrer Europa i øjeblikket og kalder på grundige overvejelser om, hvordan en europæisk industripolitik og handelspolitik kan understøtte et konkurrencedygtigt, stærkt europæisk erhvervsliv.

I DI tror vi ikke på, at Europa vinder noget ved at tage den medicin, som andre steder i verden forgifter konkurrencen for europæiske virksomheder. Uden at være naive i Europa, skal vi bygge vores industripolitik på et fundament af fri og fair konkurrence og ikke på ”pick the winner” politik og beskyttende statsstøtte.

Hvis von der Leyens ”Geopolitiske Kommission” giver efter for presset fra nogle medlemslande og bygger Europas nye industristrategi på alt for lempelige statsstøtte- og konkurrenceregler, risikerer vi meget nemt at tabe til andre globale spillere. Hvis Europa derimod bygger sin industristrategi på at gøre den grønne omstilling og digitale transformation til en vækstdagsorden, har vi rigtig gode chancer for at vinde.

Læs også: Her er EU-holdet du skal holde øje med

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Thomas Bustrup

COO/Direktør

  • Direkte +45 3377 3725
  • Mobil +45 2088 3925
  • E-mail thb@di.dk

Relateret