Seks EU-kommissærer, der er særligt interessante for erhvervslivet. Fra øverste venstre hjørne: Ursula von der Leyen, Phil Hogan, Margrethe Vestager, Frans Timmermans, Valdis Dombrovskis og Thierry Breton

Foto: Flickr  og Ulrik Jantzen
09.02.20 DIB Nyheder

DI: Her er EU-holdet du skal holde øje med

Seks EU-kommissærer kan ifølge Dansk Industri få væsentlig indflydelse på danske virksomheders vilkår frem til 2024. Læs her hvorfor.

Her i 2020 skal de nye EU-politikere og ikke mindst nye EU-kommissærer i arbejde, når sporene skal lægges frem til 2024 – vel at mærke med et EU-medlem mindre i flokken, når Storbritannien efter planen forlader EU 31. januar.

Selv om der i 2020 skal bruges kræfter på at få en handelsaftale på plads med briterne, får en række andre emner betydning for danske virksomheder, hvilket også vil definere indsatsen for Dansk Industris europapolitiske afdeling i Bruxelles og København.

Med 27 kommissærer til at fremsætte lovforslag samt 27 regeringer og 705 EU-parlamentarikere til at behandle og godkende disse kan det være kompliceret at følge med. Derfor har DI-teamet på de foregående sider udpeget de seks vigtigste EU-kommissærer set med erhvervslivets briller.  

Kommissærerne støber kuglerne til udviklingen i EU og har derfor afgørende indflydelse på erhvervslivets betingelser og eksportmuligheder.

Læs også: Brexit: Efter stilhed truer regelhelvede

Ursula von der Leyen, Tyskland

Formand for EU-Kommissionen

Hendes succes afhænger af, om den samlede Kommission når i mål med de store opgaver, hun har sat op: At sikre klimaneutralitet i Europa; at Europa får det optimale ud af digitaliseringen; at sikre Europas plads i verden. Hvis hun skal lykkes, skal hun have Europa-Parlamentet og medlemslandene med. Kan hun please både den grønne og den liberale gruppe i parlamentet? Kan hun balancere medlemslandenes meget forskellige interesser? Og kan hendes selvudnævnte ”geopolitiske kommission” sætte sig i respekt globalt?

Phil Hogan, Irland

EU-kommissær
Handel

Hogan står i spidsen for et område, hvor EU har og kan bruge muskler globalt. Han skal sikre EU’s rolle som global handelssupermagt og bannerfører for frihandel i en tid, hvor WTO smuldrer, og USA og Kina går en anden vej. Vil han lykkes med at holde fast i, at det er et vigtigt mål i sig selv, at EU indgår handelsaftaler for at fremme velstand? Eller kommer nye geopoltiske hensyn til at stå i vejen? Og kan Hogan skruen bissen på over for Kina og USA?

Margrethe Vestager, Danmark

Ledende viceformand for EU-Kommissionen
Konkurrence og digitalisering

Med ansvar for at gøre Europa parat til den digitale tidsalder og for konkurrence, kommer Vestager til at lægge linjen for EU’s regulering af ny digital teknologi, kunstig intelligens og cybersikkerhed. Formår hun at finde balancen mellem forbrugertillid og innovation? Og kan hun sikre, at Kommissionens mål om europæisk teknologisk suverænitet kan forenes med et liberalt marked, hvor der er fri og fair konkurrence? DI håber også på, at Vestager, som dansk kommissær, vil være med til at løfte danske mærkesager, særligt inden for klima, energi og miljø. 

 

Frans Timmermans, Holland

Ledende viceformand for EU-Kommissionen
Klima

Den hollandske kommissær har ansvaret for Kommissionens flagskib, The European Green Deal, Den grønne pagt. Kan han komme igennem med det høje grønne ambitionsniveau, der er lagt for dagen? Er alle medlemslande klar til de medfølgende forandringer, der for nogle vil være store og dyre? Og kommer de værktøjer, der vælges, til at sikre fortsat vækst i Europa? DI holder øje med, om Timmermans formår at gøre det grønne flagskib til en europæisk vækstdagsorden.

Valdis Dombrovskis, Letland

Ledende viceformand for EU-Kommissionen
Finans

Den lettiske kommissær skal tage vare på Europas sociale markedsøkonomi, men sidder også på nogle af de finansielle instrumenter, der skal gøre det muligt for europæisk industri at levere på bære­dygtighedsdagsordenen, herunder Den Europæiske Investeringsbank. DI holder skarpt øje med hans udmøntning af EU’s sociale søjle og konsekvenserne for det danske arbejdsmarked. DI holder også øje med, om han kan holde fokus på økonomisk ansvarlighed uden at blive en showstopper for EU’s klima- og miljøinvesteringer.

 

Thierry Breton, Frankrig

EU-kommissær
Det indre marked

Det indre marked skal fungere optimalt og uden benspænd for virksomheder, hvis Kommissionen skal i mål med de politiske flagskibe om klimaneutralitet, et digitalt Europa og en europæisk industripolitik. DI holder øje med, om Breton formår at forbedre dag til dag funktionen af det indre marked for varer og især tjenester. Og DI holder et særligt skarpt øje med, at en moderne europæisk industripolitik bygger på Europas styrke, nemlig fri og fair konkurrence, og ikke på ”pick the winners” og for lempelig statsstøttepolitik.

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Anders Ladefoged

Anders Ladefoged

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3609
  • Mobil +32 491 569 209
  • E-mail al@di.dk

Relateret