18.02.20 DI Business Blog

Milliongarantier rammer bilbranchen unødigt

Nyt krav om garantistillelse kan koste bilbranchen hundredetusindevis af kroner og lægge beslag på egenkapital, som dermed ikke kan bruges til investeringer eller konsolideringer, blogger Thomas Møller Sørensen, branchedirektør i Bilbranchen DI.

Indlægget er også bragt i Motor-magasinet 

Bilforhandlere, eksportører, importører og andre, der gennem deres virksomhed opkræver og administrerer registreringsafgift for staten, såkaldte "selvanmeldere", skal fra 1. februar kunne stille garanti for det afgiftsbeløb, de opkræver. Det er resultatet af et nyt styresignal, som Motorstyrelsen har udstedt på baggrund af en lov fra 2017.

Hensigten med garantien er at sikre, at staten kan få den opkrævede registreringsafgift i tilfælde af virksomheden, der opkræver afgiften, går konkurs. Baggrunden for lovgivningen var eksempler på snyd med registreringsafgiften på områderne for eksport og import af brugte biler samt et ønske fra dele af leasingbranchen om højere sikkerhedsstillelse.

Problemet med den nye garantiordning er imidlertid, at den rammer helt skævt. Nybilforhandlere, der kun i meget begrænset omfang eller slet ikke importerer eller eksporterer brugte biler eller driver leasingvirksomhed, skal stille meget store garantier, da de (i øvrigt uden beregning) opkræver store beløb på vegne af staten.

Læs også: 

”Kan” er blevet ”skal”

Det er penge, som de for det første skal betale renter af. Det kan koste op mod hundredetusindevis af kroner. For det andet lægger det beslag på egenkapital i virksomheden, som dermed ikke kan bruges til investeringer eller konsolideringer.

Det nye styresignal fra skatteministeren er afledt af en lovændring fra 2017, L4. Med den blev der vedtaget en forhøjelse af sikkerhedsstillelsen for selvanmeldere til minimum 500.000 kr. samt en bestemmelse om, at sikkerhedsstillelsen kan kræves forhøjet pga. afgiftens størrelse, forretningsomfang, betalingshistorik mm.

I det styresignal, der nu indføres er "kan" imidlertid blevet til "skal". Derfor skal stort set samtlige nybilforhandlere stille en væsentlig forhøjet sikkerhed - i nogle tilfælde medfører den valgte model, at forhandleren skal stille sikkerhed for et beløb, der væsentligt overstiger den afgift, der afregnes hver måned - uden at der tages hensyn til eksempelvis virksomhedens alder, betalingshistorik, solvens eller andre risikofaktorer.

Spørgsmål til skatteministeren

Bilbranchen har fra start søgt at få ændret styresignalet og i den forbindelse haft møder med Motorstyrelsen såvel som opfordret skatteministeren til at se på området. Senest har Bilbranchen haft møde med Dansk Folkeparti, der var et af partierne bag loven, der førte til styresignalet.

Det har foreløbig ført til, at Dansk Folkeparti nu har stillet spørgsmål til ministeren om det rimelige i styresignalet.

Spørgsmålene afventer stadig svar med den begrundelse, at de ”kræver indhentning og kvalitetssikring af data.” Vi håber og tror på, at Dansk Folkepartis spørgsmål til skatteministeren fører til, at styresignalet revideres.

Udgangspunktet bør være en sikkerhedsstillelse på minimum 500.000 kr. samt at krav om yderligere sikkerhed alene finder anvendelse, hvis virksomheden ikke har afregnet afgift til tiden eller på anden måde viser sig at udgøre en særlig risiko.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret