11.05.20 DIB Blog

Pas godt på de innovative og de kreative

Blog: I denne uge behandles en sag om kopiering af design i Østre Landsret. Sagen har stor principiel betydning for dansk erhvervsliv, skriver seniorchefkonsulent Lars Holm Nielsen, DI.

I denne uge behandler Østre Landsret en sag, der har stor principiel betydning for dansk erhvervsliv.

Det drejer sig om designvirksomheden Anne Black ApS, som har rejst en sag om kopiering af virksomhedens design. Sø- og Handelsretten afgjorde allerede sidste år, at Anne Blacks ophavsret var blevet krænket for tre konkrete værker.

Dommen fra Sø- og Handelsretten er interessant af to grunde:

Den fastslår dels meget klart, at de dømte virksomheder var bevidste om risikoen for at krænke Anne Blacks værker og, at de i markedsføringen af deres kopiprodukter lagde sig tæt op ad Anne Blacks produktpræsentation.

Og dels fremgår det, at både Anne Blacks salg og hendes renommé som kunstner blev hårdt ramt, da kopierne blev lanceret. Det ledte til et vederlag og erstatning på 1,5 mio. kr., hvilket er højere end det vi normalt ser fra danske domstole.

Dommen blev efterfølgende appelleret af de dømte virksomheder til Østre Landsret, der i denne uge har afsat to dage til sagen.

Behov for endelig afklaring

I Dansk Industri har vi fulgt sagen og ser på vegne af dansk erhvervsliv frem til at få en endelig afklaring.

Grundlæggende mener vi, at det skal kunne betale sig at være innovativ og kreativ. Det er helt afgørende, at virksomheder kan beskytte nyskabende produkter, som er resultatet af forskning og udvikling.

Derudover skal kunstnere og skabere kunne beskytte deres værker og design, som er resultatet af en lang kreativ proces. IP-rettigheder (patenter, varemærker, design mv.) og markedsføringsloven er væsentlige værn mod, at andre uberettiget snylter på de kreative og innovative erhverv.

Rettigheder fungerer imidlertid kun efter hensigten, hvis de kan håndhæves effektivt. Derfor er det essentielt for dansk erhvervsliv, at virksomheder – uanset størrelse og kapitalberedskab – har adgang til domstolene, så de kan få afgjort spørgsmål om krænkelser og plagiat.

Kopiering skal ikke kunne betale sig

Sø- og Handelsrettens dom sidste år, var første skridt til at sikre klarhed over retstilstanden. Dommerpanelet, sammensat med to sagkyndige og en juridisk dommer, viste, hvor grænsen går for, hvor tæt på et originalt udtænkt og udført design andre kan gå med deres efterligninger.

Samtidig udmålte den konsekvensen når man konkret – og bevidst – krænker en designers rettigheder. Især er det interessant, at retten både tog højde for det umiddelbare omsætningstab og den skade det påfører en designers omdømme når produktkopierne sælges til discountpriser.

Det er Dansk Industris klare opfattelse, at det generelle niveau for vederlag og erstatning skal løftes betragteligt i de tilfælde, hvor der er tale om helt åbenlyse krænkelser.

Vi ser meget gerne, at det kommer op på et niveau, hvor det ikke kan betale sig at kopiere, og hvor de har en reelt afskrækkende virkning på potentielle krænkere.

Fremadrettet ser vi også meget gerne, at der skabes grundlag for en hurtigere og billigere måde at få afsluttet tvister om design. Det støtter vi ud fra den tilgang, at det er langt mere gavnligt for designvirksomheder at bruge deres ressourcer på den kreative indsats, jobskabelse og vækst frem for langtrukne juridiske slagsmål, der risikerer, at drive dem i lukkedøden.

Anne Black ApS møder Ronald A/S og Salling Group A/S i Østre Landsret d. 13.- 14 maj 2020.

Lars Holm Nielsen

Lars Holm Nielsen

Chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik

  • Direkte +45 3377 3562
  • Mobil +45 2013 7756
  • E-mail lhni@di.dk

Relateret indhold