30.12.21 DIB Blog

2022: Stort potentiale i historisk investeringsplan

Infrastrukturplan til 106 mia. kr. skal omsættes i handling næste år. Motorvejs- og jernbaneprojekter sættes i søen, blogger direktør for Dansk Infrastruktur, Torben Liborius.

2021 blev året, der endelig gav en langsigtet plan for infrastrukturen, som vi skal tage hul på allerede i 2022. Vi fik også læring fra corona og mere fokus på bæredygtighed, elementer som også rækker ind i de kommende år.

I 2022 er der udsigt til, at den forøgede aktivitet, som vi oplevede i 2021, fastholdes og endda stiger en anelse. Det er takket være både infrastrukturplanen, der endelig blev vedtaget i sommeren 2021, større investeringer i forsyningssektoren og at Femernforbindelsen kommer op i fart. Det kommende år vil vi dog opleve, at investeringerne i både jernbane og metro falder i 2022 mens der kommer en lille fremgang i letbaner.

Den langsigtede plan for infrastrukturen, som vi ventede på i flere år, endte med, at der frem til 2035 investeres 106 mia. kr. i infrastruktur udover det, der allerede var på tegnebrættet. 2021 blev på den måde et forløsningens år. Det var også på høje tid, for anlægsaktiviteten inden for infrastruktur og klimatilpasning er helt afgørende for at samfundet hænge sammen.

Bogstaveligt talt, ved at vi kan komme til og fra arbejde, rundt i landet for at besøge venner og familie og opleve at vi er ét land. Og klimatilpasning er afgørende for, at vi i fremtiden kan modstå de klimaforandringer, som er på vej. Hændelser, der tidligere var ”100-årshændelser” er nu noget vi må regne med hvert 5-10 år, så vi skal være forberedt. I dét lys bør man overveje, om vi investere nok og investerer rigtigt.

Motorveje, støjskærme og jernbane

Konkret betyder infrastrukturplanen, at der allerede i 2022 igangsættes anlæg af Kalundborgmortorvejens 3. etape, udvidelse af E45 mellem Kolding og Aarhus, udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej og opgradering af 2+1vejen mellem Ålbæk og Skagen i Nordjylland. På baneområdet igangsættes i 2022 en række ombygninger og udvidelser af stationer, og jernbanen over Vestfyn igangsættes. Endelig vil der blive opsat støjskærme på en række hårdt belastede vejstrækninger. Dansk Infrastruktur ser frem til at projekterne kommer i udbud og vil følge processen.

Hvis vi så vender blikket imod processerne,  glæder vi os over, at flere offentlige bygherrer afsøger mulighederne for tættere samarbejde gennem partneringmodeller, hvor målet er færre konflikter og derved at pengene rækker længere, og projekterne kører mere glat.

Corona gav nogle nye udfordringer, men anlægsbranchen skal ikke klage. Vi har håndteret corona på pladserne, og alle involverede fortjener både tak for ros for, at anlægsarbejdet ikke har være ramt af corona-lukninger.

Læs også: Historisk aftale om infrastruktur skaber vished for erhvervslivet

Klima og el-infrastruktur

Den øgede fokus på klima og bæredygtighed afspejler sig i aktivitet, og i 2022 vil der kommer endnu mere fart på. Det handler både om at der skal etableres fossilfrie byggepladser, og der skal bygges mere vedvarende energi, og udbygges el-infrastruktur til mere elektrificering skal udbygges.

Så de vigtige indsatområder for Dansk Infrastruktur i 2022 bliver bæredygtighed i bred forstand; eksempelvis klimatilpasning og fossilfrie byggepladser, fortsat fokus på arbejdsmiljø og at de offentlige penge bruges fornuftigt.  Og så skal vi til at se på udmøntning af infrastrukturplanen for de kommende år. Det glæder vi os til!

God nytår.

Torben Liborius

Torben Liborius

Underdirektør, Chef for Dansk Infrastruktur

Relateret indhold